window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen: praktisch advies, strategie voor duurzaam ondernemen, duurzaamheidsrapportages en duurzaamheidscompliance. En meer over het Vliegwiel. 

Implementatie Duurzaam Ondernemen

U hebt besloten (verder) aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. Hoe pakt u dat aan? Waar te beginnen in de veelheid aan mogelijkheden en thema’s? Hoe zorgt u voor een integrale aanpak en strategische afwegingen?

Duurzaamheidsthema’s als de klimaatcrisis, schaarste van grondstoffen, de huidige nog veelal lineaire economie maken dat bedrijven nú moeten nadenken hoe een positieve impact te maken. En over hoe ze in de toekomst hun activiteiten te kunnen blijven voortzetten.

Duurzaamheid is echter een breed begrip: hoe maakt u keuzes uit de vele onderwerpen? En welke heeft prioriteit? De KWA adviseurs helpen u concreet om duurzaam ondernemen gestructureerd aan te pakken en te integreren in bestaande bedrijfsprocessen. Dit passend bij specifieke wensen en eisen vanuit de organisatie, branche of opdrachtgevers.

Voorsprong met duurzaam ondernemen

Door alle (komende) wetgeving en maatregelen en de wensen van de stakeholders kunt u niet meer om duurzaam ondernemen heen. Daarnaast zijn er grote voordelen aan het integreren van duurzaam ondernemen in uw bedrijfsvoering.

De voordelen: 

 • U bent aantrekkelijker voor afnemers, consumenten en andere stakeholders
 • Lagere kosten door besparing op energie- en materiaalkosten
 • Hogere merkwaarde
 • U kunt sneller inspelen op een veranderende markt
 • Verkleint uw risico’s
 • U bent aantrekkelijker als werkgever
 • Gemotiveerder personeel
 • U levert een waardevolle bijdrage aan de maatschappij

Duurzaamheid en regelgeving

De aarde warmt op en duurzaamheid is een ‘hot topic’ zowel in de EU als in Nederland. In de Klimaatwet staat het doel dat in 2050 de emissies van broeikasgassen 95% lager moeten zijn dan in 1990 en moet er in 2050 een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie zijn. In 2030 moet er al een reductie van de broeikasgasemissies zijn van 49% ten opzichte van 1990.

Vanuit de Europese Green Deal worden ook steeds verdergaande eisen gesteld aan bijvoorbeeld circulaire economie en een nul vervuilingsambitie voor lucht, water en bodem. Landen, steden en bedrijven komen met netto-nul-doelstellingen om de uitdagingen van de klimaatcrisis aan te pakken. Dit betekent concreet dat de activiteiten binnen de gehele keten van een organisatie qua emissies geen netto-effect hebben op het klimaat. Naast omzet, winst en andere financiële resultaten moeten grote bedrijven vanaf 2023 ook rapporteren over de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving.

Duurzaamheid wordt dus steeds belangrijker in wet- en regelgeving en daardoor voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Voor zowel de EU als Nederland geldt dat voornoemde doelen alleen kunnen worden behaald door bindende eisen en maatregelen voor te schrijven. Er wordt dan ook de komende jaren veel wet- en regelgeving verwacht om dit te realiseren. Bovenstaand beleid en de daaruit volgende wetgeving is van grote impact op bedrijven.

Hoe ondersteunt KWA u? 

Dat is nogal wat. Waar te beginnen? Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf deze (wetgevings)ontwikkelingen voorblijft?

KWA helpt u met inzicht en grip op de toekomst: duurzaam ondernemen. Zo brengen we de huidige duurzaamheidsprestaties in kaart en stellen gezamenlijk met u een duurzaamheidsplan op. Door onze brede kennis en expertise kunnen we dit plan integreren of combineren met andere onderwerpen die spelen in uw bedrijf zoals energie, milieu, kwaliteit en Arbo. Ook zijn we optimaal op de hoogte van de ontwikkelingen rondom wet -en regelgeving middels onze specialisten op het gebied van wet -en regelgeving en onze compliance softwaretool Makeonline.

Verder helpen we u o.a. met:

 • Opstellen Duurzaamheidsstrategie/beleid, meerjarendoelstellingen;
 • Vaststellen kernthema’s duurzaamheid, zoals via het middel De Verkenning)
 • Duurzaamheidsverslaglegging
 • Berekenen CO2-footprint / CO2-prestatieladder/ routekaart CO2-reductie
 • Begeleiding bij BREEAM-NL In-Use certificeringstraject
 • Begeleiding bij Milieuthermometer zorgtraject
 • Uitvoeren Energiebesparingsonderzoek   
 • Inbedding van praktische/groene oplossingen in uw organisatie

Wij ondersteunen daarnaast veel bedrijven met het borgen van de duurzaamheidsambities in hun managementsysteem op basis van bijvoorbeeld ISO 14001 of MVO managementsysteem zoals ISO26000. Dit maakt de duurzaamheidsinspanningen die bedrijven maken ook beter aantoonbaar.

KWA Vliegwiel

Met het KWA Vliegwiel krijgt u een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie en implementatie daarvan binnen uw bedrijf. Het Vliegwiel Duurzaam Ondernemen biedt u houvast, in welke fase van verduurzaming uw bedrijf zich ook bevindt. We werken met een 3-stappenplan. U vindt meer informatie hierover in deze pdf

Betrokken adviseurs
Imke Houben
Duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221312

E-mail: ih@kwa.nl

Marcel van den Bovenkamp
Energiemanagement en duurzaamheid

Tel.: 0334221345

E-mail: mb@kwa.nl

Marlene Huijer
Duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221358

E-mail: mah@kwa.nl

Mechteld de Jong
Duurzaam ondernemen

Tel.:

E-mail: mj@kwa.nl

Pieter Westers
Arbeidshygiëne en duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221367

E-mail: pw@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Energiemanagement / ISO 50001

Het nemen van maatregelen om energie- en CO2-doelstellingen te realiseren is voor de meeste bedrijven en instellingen v...