(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Duurzaam ondernemen

Praktisch advies, support voor uw strategie, implementatie, projecten en rapportages. 

Blik op 2030/2050

Duurzaam Ondernemen, wat houdt dat nu eigenlijk in? Kort gezegd betekent het dat u uw blik op de toekomst richt en kijkt welke eisen er dan aan u en uw bedrijf gesteld worden.

Veelal kijken bedrijven 1 tot 4 jaar vooruit. Gezien de enorme maatschappelijke uitdagingen ten aanzien van het klimaat, de voedselketen, beschikbaarheid van energie, grondstoffen en personeel, etc. is het belangrijk verder te kijken. Voor het duurzaam voortbestaan van uw bedrijf.

De EU heeft als doel gesteld in 2050 volledig klimaatneutraal, circulair en gifvrij te willen zijn. Dat zijn stevige en noodzakelijke ambities. Hoe zorgt u dat uw bedrijf hieraan gaat voldoen? Welke insteek kiest u? En wat verwachten andere stakeholders van uw bedrijf?

Wij helpen u verder te kijken. Zodat u voorbereid bent op de toekomst. Om duurzaam te ondernemen.

Vliegwiel Duurzaam Ondernemen

Voor implementatie van duurzaam ondernemen heeft KWA het Vliegwiel ontwikkeld. Het KWA Vliegwiel is een route naar een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie en volledige implementatie daarvan binnen uw bedrijf. Het Vliegwiel Duurzaam Ondernemen biedt u houvast, in welke fase van verduurzaming uw bedrijf zich ook bevindt. U vindt meer informatie hierover in deze pdf

KWA bepaalt samen met u de voor u passende stappen. En wij helpen we u bij de implementatie in uw bedrijf. Zo kunnen wij u helpen bij bijvoorbeeld:

 • Opstellen duurzaamheidsstrategie- en beleid
 • Vaststellen visie, missie en ambitie
 • Analyse stakeholders en hun prioriteiten
 • Opstellen dubbele materialiteitsmatrix
 • Vaststellen van voor u relevante kernthema’s, bijvoorbeeld door middel van De Verkenning
 • Opstellen Roadmap en plan van aanpak
 • Verslaglegging (zie ook de CSRD-richtlijn)
 • U periodiek op de hoogte houden van belangrijke trends en ontwikkelingen

Duurzaamheid en regelgeving

Vanuit de Europese Green Deal worden steeds verdergaande eisen gesteld aan klimaatbeheersing, circulaire economie en vervuiling van lucht, water en bodem. Het uiteindelijk doel voor 2050 is klimaatneutraal, 100% circulair en 0 schadelijke emissies. Dit betekent concreet, dat de activiteiten binnen de gehele keten van uw organisatie qua emissies netto geen effect hebben op het klimaat. Om dit te bereiken wordt de wetgeving steeds verder aangescherpt. Dit heeft ook effect op uw bedrijf.

Via ons platform Makeonline blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom wet -en regelgeving. En bieden wij u handvatten voor de structurele borging daarvan.

Daarnaast moeten bedrijven, conform de CSRD richtlijn, naast omzet, winst en andere financiële resultaten ook gaan rapporteren over de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving. Zie meer over deze CSRD richtlijn in dit artikel. Wilt u volledig op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de CSRD? Volg dan een Masterclass CSRD, zie de pagina Bijeenkomsten

Werken aan uw energieambitie

Bij duurzaamheid denkt u meteen aan klimaatverandering. Grip op uw CO2-uitstoot is essentieel om bij te dragen aan de maatschappelijke en EU ambities op dit gebied. KWA helpt u met:

 • Het vaststellen van uw CO2-footprint, van locaties en/of producten
 • Implementeren en voorbereiden op certificering voor energiemanagement volgens ISO 50001
 • Implementeren en voorbereiden op certificering voor de CO2-prestatieladder
 • Opstellen van een routekaart CO2-reductie via de Triple Choices methode
 • Uitvoeren Energiebesparingsonderzoek   

Certificeringen

Wij ondersteunen daarnaast veel bedrijven met het borgen van de duurzaamheidsambities in hun managementsystemen en begeleiden het bedrijf naar certificering van o.a.

 • ISO systemen als 14001, 45001, 50001 en 26000
 • BREEAM-NL In-Use
 • CO2-prestatieladder
 • Milieuthermometer Zorg

Door onze brede kennis en expertise kunnen we uw duurzaamheidsaanpak integreren of combineren met andere onderwerpen die spelen in uw bedrijf, zoals energie, milieu, kwaliteit en Arbo.

Artikelen

Samen uw duurzame toekomst verkennen

Duurzaam ondernemen: Verkenning helpt Van Ginkel groep verder

Betrokken adviseurs
Imke Houben
Duurzaam ondernemen en CSRD

Tel.: 0334221312

E-mail: ih@kwa.nl

Julia Langer
Duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221353

E-mail: jla@kwa.nl

Marcel van den Bovenkamp
Energiemanagement en duurzaamheid

Tel.: 0334221345

E-mail: mb@kwa.nl

Marlene Huijer
Duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221358

E-mail: mah@kwa.nl

Nathan Drost
QHSSE-management en sustainability compliance

Tel.: 03342213 88

E-mail: nd@kwa.nl

Pieter Westers
Arbeidshygiëne en duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221367

E-mail: pw@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...