KWAdrant en Terugblik

U vindt in ons novembernummer van de KWAdrant artikelen over het thema Projectsupport en Realisatie. Want plannen maken is één, ze ook uitvoeren is twee. Gelukkig kunt u rekenen op de ondersteuning van onze adviseurs. Van Nederland tot aan de Ivoorkust aan toe. 

Een greep uit de overige onderwerpen:

  • Interview met voorzitter FNLI
  • AFAS bouwt aan nieuw complex, KWA ondersteunt bij duurzame energievoorziening
  • Compliance bij Pivot Park in Oss
  • Interview met de nieuwe directeur van KWA
  • Stikstofdepositie en bouwen: wat kunt u nog? 
  • Voor de 3e keer ketel voor TU Delft

KWAdrant november 2020 (pdf) 

Benieuwd naar eerdere uitgaven?
Lees ze hieronder:

---------------------------------------------

Terugblik 2020


De Terugblik 2020 blikt terug op onze dienstverlening, kennisdeling, organisatie én met veel aandacht voor duurzaamheid en onze klanten.  

Hoofdthema van deze Terugblik is de coronapandemie en verduurzaming. Wat hebben die met elkaar te maken? Dat leest u in de Terugblik.