window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening. Vooral in de utiliteitsbouw (kantoren, scholen, ziekenhuizen, congrescentrums, stadions) zijn koude-/warmteopslagsystemen (KWO) rendabel, maar ook in de glastuinbouw en industrie worden deze systemen met succes toegepast.

Van haalbaarheid tot beheer en monitoring
Bodemenergie is een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening. Vooral in de utiliteitsbouw (kantoren, scholen, ziekenhuizen, congrescentrums, stadions) zijn koude-/warmteopslagsystemen (KWO) rendabel, maar ook in de glastuinbouw en industrie worden deze systemen met succes toegepast. Voor woningen en kleine kantoorgebouwen zijn met name gesloten bodemwarmtewisselaars (BWW) interessant.

Onze visie
Een bodemenergiesysteem vormt een integraal onderdeel van de klimaatinstallatie van gebouwen. Specifiek voor bodemenergie zijn de bronnen of wisselaars en het gebruik van de ondergrond. Dit stelt randvoorwaarden aan projectorganisatie, planning en het technisch ontwerp. KWA begeleidt bedrijven bij het totale traject van bodemenergieprojecten. 

Totale traject
KWA onderzoekt of een energieopslagsysteem haalbaar is. Als inzet van bodemenergie (open- of gesloten systeem) haalbaar is, volgt het ontwerp en de aanvraag van een vergunning Waterwet (veelal systemen met een capaciteit van >10 m3/h).

Detail-engineering laten wij graag over aan de boorfirma. Voor aanbesteding, gunning en realisatie werkt KWA het ontwerp uit tot een werkomschrijving, ondersteunen bij de voorbereiden, houden toezicht op de realisatie en het naleven van de voorschriften. Wij beproeven de bron(nen) voor u en verzorgen een opleveringscontrole.

Bij systemen waar wij betrokken zijn bij monitoring, beheer en optimalisatie (ontzorgen gebruikers), is aantoonbaar energiebesparing gerealiseerd.  

Erkenning en meer
KWA Bedrijfsadviseurs is gecertificeerd voor het ondergronds ontwerp van open en gesloten bodemenergiesystemen (scope 1a en 1b). KWA Bedrijfsadviseurs is daarnaast lid van BodemenergieNL en is actief betrokken bij kwaliteitsverbetering, cursussen, wet- en regelgeving en belangenbehartiging.

Bekijk ook

17-08-2021

Eerst energieaudit, later besparen

Heeft u uw EED-energieaudit achter de rug? En wat nu? KWA helpt u verder. 

Betrokken adviseurs
Wouter Gerats
Adviseur Energie

Tel.:

E-mail: wge@kwa.nl

Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Alwin ten Hove
Adviseur Energie & Procestechniek

Tel.: 0334221361

E-mail: ath@kwa.nl

Joris Groot
Bodemenergie en geo-thermie

Tel.:

E-mail: jhg@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Strategische advisering

Strategische advisering gaat verder dan het presenteren van resultaten of het uitvoeren van een (kortlopend) project. St...