(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Vooral in de utiliteitsbouw zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, congrescentrums, stadions worden koude- en warmteopslagsystemen (KWO) al jaren succesvol toegepast, maar ook in woonwijken, de glastuinbouw en industrie worden deze systemen inmiddels rendabel ingezet. 

Van haalbaarheid tot beheer en monitoring

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen. Voor individuele woningen en kleine kantoorgebouwen zijn met name gesloten bodemwarmtewisselaars (BWW) interessant.

Onze visie op bodemenergie

Het toepassen van bodemenergiesystemen, al dan niet in combinatie met andere warmtepompsystemen, vormt een onmisbare schakel binnen de energietransitie van de gebouwde omgeving. Een bodemenergiesysteem heeft namelijk de mogelijkheid om duurzame warmte en duurzame koude op te slaan. Hierdoor wordt de benodigde duurzame energie op het juiste moment benut, koeling in de zomer en verwarming in de winter. De ondergrond wordt benut als accu van thermische energie, dit maakt een bodemenergiesysteem uniek. Geen enkele andere duurzame techniek heeft op dit moment de mogelijkheid om warmte en koude tijdelijk op te slaan. Derhalve is deze techniek onmisbaar in het aardgasloos maken van onze gebouwen. 

Een bodemenergiesysteem, eventueel aangevuld met een aquathermisch systeem of een andere balansvoorziening, vormt dan ook een integraal onderdeel van de klimaatinstallatie van gebouwen. Specifiek voor bodemenergie is het benutten van de thermische energie aanwezig in de ondergrond. Hierbij zijn grondwaterbronnen of bodemwarmtewisselaars noodzakelijk. Specifiek voor aquathermie is het benutten van thermische energie uit water (oppervlaktewater, afvalwater, drinkwater). Het gebruik van de ondergrond of een andere omgevingsbron stelt randvoorwaarden aan projectorganisatie, planning en het technisch ontwerp.

KWA begeleidt bedrijven en overheden bij het totale traject van bodemenergie- en aquathermische projecten. 

Totale traject

KWA onderzoekt of een bodemenergiesysteem haalbaar is. Daarna stelt KWA het ontwerp en de aanvraag van de benodigde vergunningen op. Ook wordt door KWA een oplossing geregeld voor het lozen van het vrijkomende ontwikkelwater en jaarlijkse spuiwater.

Voor aanbesteding, gunning en realisatie werkt KWA het ontwerp uit tot in detail voor een werkomschrijving. Met behulp van de werkomschrijving is het mogelijk om gericht een uitvraag in de markt te zetten voor de realisatie van het beoogde systeem Vervolgens ondersteunt KWA bij het realiseren van de systemen door de realisatie voor te bereiden en toezicht te houden op de realisatie inclusief het naleven van de vergunningsvoorschriften. Na realisatie, toetsen wij de bron(nen) en verzorgen de opleveringscontrole voor u, zodat de installatie ook daadwerkelijk is aangelegd, zoals ontworpen.

Na aanleg volgt de fase van exploitatie. Bij systemen waar wij betrokken zijn bij monitoring, beheer en optimalisatie (ontzorgen gebruikers), is aantoonbaar energiebesparing gerealiseerd.  

Erkenning en meer

KWA Bedrijfsadviseurs is gecertificeerd voor het ondergronds ontwerp van open en gesloten bodemenergiesystemen (BRL 11000 scope 1a, 1b, 2a). Daarnaast is KWA gecertificeerd voor het beheer van de energiecentrale, conform de BRL 6000-21 (scope 6)

KWA Bedrijfsadviseurs is daarnaast lid van BodemenergieNL en is actief betrokken bij kwaliteitsverbetering, cursussen, wet- en regelgeving en belangenbehartiging.

Bekijk ook

30-05-2024

Help! Grondwater in de bouwkuip

KWA voorziet u van een op maat gemaakt bemalingsadvies. 

Betrokken adviseurs
Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Alwin ten Hove
Adviseur bodemenergie en geothermie

Tel.: 0334221361

E-mail: ath@kwa.nl

Joris Groot
Bodemenergie en geothermie

Tel.: 0334221365

E-mail: jhg@kwa.nl

Maurits Horikx
Bodemenergie

Tel.: 0334221366

E-mail: mho@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Duurzaam ondernemen

Praktisch advies, support voor uw strategie, implementatie, projecten en rapportages.