Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Energiemanagement / ISO 50001

Het reduceren van het energiegebruik is een actuele uitdaging voor bedrijven. Energiemanagement of energiezorg helpen daarbij. De maatregelen in kaart brengen is een eerste stap, uitvoeren is de tweede...

Blijvende aandacht voor energiebesparing
Het reduceren van het energiegebruik is een actuele uitdaging voor bedrijven. De maatregelen in kaart brengen is een eerste stap, uitvoeren is de tweede, maar het continueren van doorgevoerde besparingen vraagt om monitoring en bijsturing. Energiemanagement of energiezorg zorgen daarvoor, mogelijk zelfs gecertificeerd volgens ISO 50001 of de CO2-pretatieladder.

Gericht op resultaat
Bij de opzet van een energiemanagementsysteem kiest KWA voor een praktische aanpak, wat met name gericht is op vermindering van het energiegebruik met beperking van een stijgende administratieve last. Duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met een continue kijk naar optimalisatie en verbeteringen.
Bij een goed opgezette systematiek, zoals opgezet volgens ISO 50001, kunnen volgens de Energy Efficiency Directive (EED) zelfs regelmatige energieaudits vervallen.
De systematiek van de CO2-prestatieladder is eveneens een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen en de bewustwording te vergroten.

Breed draagvlak
Onze ervaring leert dat het succes van energiemanagement mede afhangt van het draagvlak binnen een bedrijf. Door het pragmatisch opzetten van de systematiek, veelal via een bottom-up-benadering, voelt iedereen zich betrokken én spant zich evenredig in om de doelstellingen te behalen. Zo wordt energiemanagement geen papieren tijger, maar een continu verbeterend proces.
Bekijk ook:
Nieuws