(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Algemene voorwaarden KWA

Met ingang van 1 januari 2020 hanteert KWA de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011). 

U vindt deze DNR 2011 hier (pdf). 

Annuleringsvoorwaarden (online) bijeenkomsten KWA

Betaalde (online) bijeenkomsten en cursussen

Tot 5 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u – uitsluitend schriftelijk – kosteloos annuleren.

Bij annulering vanaf 5 werkdagen tot aan het evenement brengen wij annuleringskosten in rekening en berekenen wij u het volledige cursusbedrag. Wij berekenen ook € 50 als u zonder opgaaf van reden niet aanwezig bent bij de bijeenkomst. Bij verhindering kan een vervanger kosteloos van uw inschrijving gebruik maken. 

Gratis (online) bijeenkomsten en webinars

Tot 5 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u – uitsluitend schriftelijk – kosteloos annuleren.

Bij annulering vanaf 5 werkdagen tot aan het evenement brengen wij annuleringskosten in rekening en berekenen wij € 50 annuleringskosten. Wij berekenen ook € 50 als u zonder opgaaf van reden niet aanwezig bent bij de bijeenkomst. Bij verhindering kan een vervanger kosteloos van uw inschrijving gebruik maken. 

Annuleringsvoorwaarden bijeenkomsten netwerkgroep met diner

Als de bijeenkomst een diner bevat dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Als u heeft aangegeven bij het diner te zijn, willen wij graag uiterlijk 5 werkdagen voor het evenement bericht als u toch niet aanwezig kunt zijn. We willen namelijk zo duurzaam mogelijk bezig zijn en voedselverspilling voorkomen.

Ook hier kan bij verhindering, een vervanger kosteloos van uw inschrijving gebruik maken. Als u zich niet uiterlijk 5 werkdagen van te voren afmeldt voor het diner, brengen wij de kostprijs van het diner in rekening. Dit bedrag schenken wij aan de Voedselbank.

Opname webinars

Onze webinars kunnen vanwege trainingsdoeleinden worden opgenomen. 

Klachtenprocedure

Als de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering door de opdrachtnemer van activiteiten, die vallen onder een certificatieschema, dient de opdrachtgever zich in eerste instantie te wenden tot de opdrachtnemer. Zo nodig kan de opdrachtgever zich in tweede instantie wenden tot de certificatie-instelling.