window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Pieter Westers

Arbeidshygiëne en gevaarlijke stoffen

Profiel

Vanuit mijn brede expertise op het gebied van arbeidshygiëne, milieu en duurzaamheid adviseer en ondersteun ik organisaties. In mijn visie staan een integrale aanpak van vraagstukken, praktische oplossingen en continue afstemming met uw bedrijf centraal. Mijn uitdaging daarbij is om te komen tot een optimale oplossing waar uw organisatie beter van wordt.

''Mijn uitdaging is om te komen tot een optimale oplossing waar uw organisatie beter van wordt''

Specialismen

Mijn kennis op het gebied van arbeidshygiëne (en gevaarlijke stoffen in het bijzonder), veiligheid, milieu en duurzaamheid maken mij een allround QHSE-professional. Ik ben beschikbaar als adviseur, projectleider of procesbegeleider op deze gebieden. Altijd gericht op maatwerk en met oog voor de wensen van uw organisatie.

Bekijk ook:

09-08-2021

Tree voor tree de Safety Culture Ladder op

Maakt u voor de bedrijfsveiligheid gebruik van de Safety Culture Ladder, ook wel Veiligheidsladder g...

Blootstelling gevaarlijke stoffen

De gevolgen van (langdurige) blootstelling aan omgevingsfactoren, zoals gevaarlijke stoffen en biologische agentia worde...

Arbeidshygiëne

Een werkgever is op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemer...