Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN

Uw specialist.

Nu én overmorgen

Milieu en omgeving
KAM-management
Energie- en procestechniek
Arbo en veiligheid

Energietransitie

Het zijn spannende tijden op het gebied van energiebesparing en CO2-emissiereductie. Er ligt een zware opgave voor de industrie; in uw fabriek moet het gebeuren. De route naar een CO2-neutraal energieverbruik start in de kern van uw fabriek: uw productieproces. Lees meer

Nieuws
Senior adviseur
Case
Nieuws
Dienst
Dienst
Bijeenkomst

Energiemanagement wordt aan de hand van praktijkcases uitgelegd. Na afloop bent u in staat om met de opgedane kennis op de aspecten techniek, gedrag en organisatie de structuur van energiemanagement te begrijpen en toe te passen in uw organisatie.

Energietransitie

in de praktijk
Het zijn spannende tijden op het gebied van energiebesparing en CO2-emissiereductie. Met het Energieakkoord uit 2013 stelt Nederland zich stevige doelen voor 2020. Het klimaatakkoord in Parijs vereist verdergaande nationale klimaatplannen, met een doorkijk naar 2050. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna nul in 2050.

Wij houden u op deze pagina graag op de hoogte over ontwikkelingen rond de Energietransitie.

Wat is de urgentie? Impact voor industrie.
Energiebesparing en CO2-reductie passen prima in het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf. Maar in de praktijk is er altijd een enorm conflict tussen dit beleid en de uitvoering van projecten. Door een beperkt beschikbaar budget en tijdsdruk, laten recente projecten zien dat toch wordt gekozen voor het oude, het bekende, met gemiste kansen voor de verduurzaming van de bedrijfsprocessen.

Wat zijn de uitdagingen voor de industrie?
Als onderdeel van de wereldwijde energietransitie in de komende decennia, is het voor bedrijven een belangrijke uitdaging om te transformeren naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.
Om dit te bereiken is continu en gedurende een lange periode actie nodig op alle niveaus binnen uw bedrijf op de aspecten techniek, gedrag en organisatie.

Welke stappen moet u nu zetten?
Ook uw bedrijf heeft te maken met de opgelegde doelstellingen voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030-2050. Dit lijkt nog ver weg, maar nu al houdt u bij vervanging van installaties, gebouwen en productieapparatuur rekening met deze doelstellingen.

Wat is de visie van KWA hierop?
Het kiezen van de juiste maatregelen met impact op de CO2-emissie in het vierjarenstramien van de MJA of de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED), is niet eenvoudig.

Vroegtijdige vervanging om energieredenen is vaak niet aantrekkelijk. En hier zit nu juist het voordeel van het KWA padenplan tot CO2-neutraal produceren in 2050. De KWA-methode werkt via een vijftal transitiepaden, die gelijktijdig gevolgd kunnen worden om dat te realiseren.

Transitiepaden energietransitie
Het padenplan biedt meer vrijheid om oplossingen te bedenken en in te spelen op de natuurlijke vervangingsmomenten van installaties, gebouwen en productieapparatuur. Vanuit investeringsvraagstukken biedt een langetermijnvisie ook meer vrijheid, want er is dan sprake van meerkosten ten opzichte van een ‘standaard’ investering. Bij deze vraagstukken wordt niet uitsluitend naar energiekosten en energiebesparingen gekeken, maar wordt CO2-reductie gezocht in combinatie met andere voordelen voor een bedrijf, zoals hogere productiecapaciteit, betere productkwaliteit, logistieke voordelen, verdergaande automatisering, reductie van grondstoffenverbruik, waarde voor aandeelhouders, enzovoort.

Download whitepaper 5-padenplan
Wilt u het hele artikel lezen, inclusief uitleg van de 5 stappen? Download het whitepaper hier.