(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Op zoek naar oplossingen over Energietransitie?

Energietransitie

Het zijn spannende tijden op het gebied van energiebesparing en CO2-emissiereductie. Met het Klimaatakkoord, EU Green Deal en & Fit for 55 stelt de EU/Nederland zich stevige doelen voor 2030 en 2050. Wij helpen u. Scroll naar beneden voor meer informatie.

Energiebesparing en -transitie

Marcel Gillemans
Duurzaam ondernemen

Praktisch advies, support voor uw strategie, implementatie, projecten en rapportages. 

KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Schrijf u in

Bodemenergie

Maurits Horikx
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...

Energietransitie

in de praktijk

Het zijn spannende tijden op het gebied van energiebesparing en CO2-emissiereductie. Met het Klimaatakkoord, EU Green Deal en & Fit for 55 stelt de EU/Nederland zich stevige doelen voor 2030 en 2050. Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar volledig klimaatneutraal in 2050.

Iedereen gaat het merken

In de Europese Klimaatwet zijn doelen vastgelegd voor een klimaatneutrale Europese Unie in 2050. Een belangrijk tussendoel uit de Europese Klimaatwet is de vermindering van broeikasgasemissies met 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990. De opeenstapeling van maatregelen die hiervoor nodig zijn, zorgen ervoor dat iedere energieverbruiker in Nederland dit gaat merken. Door de stijgende prijzen wordt het energieverbruik een steeds groter deel van de productiekostprijs. Bij KWA helpen we bedrijven met onze rekenmodellen inzicht te krijgen in de energierekening van vandaag en overmorgen. Bovendien: de stijgende prijzen dwingt bedrijven ertoe om een strategisch plan op te stellen voor CO2-reductie.

Kan het anders?

Daarom is het belangrijk dat u vooraf nadenkt over hoe het anders kan. Projecten en vervangingsinvesteringen van processen komen maar 1 á 2 keer voor tot 2050. Het moet dus in één keer goed. Met de KWA Triple Choices methode brengt u het effect van CO2-reducerende maatregelen tot 2050 inzichtelijk in een CO2-reductieplan. Een CO2-reductieplan met een roadmap van de CO2-reductiemaatregelen biedt in één oogopslag de kansrijke opties, planning, mijlpalen en onderlinge verbanden. Ook geeft dit inzicht in de impact op de productiekostprijs. Verder laat de roadmap het verloop van de CO2-emissie zien tot 2050 en de afstand tot de benchmark. Het CO2-reductieplan bevat een plan van aanpak waarmee u een duidelijk handelingsperspectief heeft.

Download hier het whitepaper KWA Triple Choices Methode.

Een routekaart CO2-reductie zorgt u ervoor dat u voorbereid bent op de toekomst. Wilt u weten hoe u ook grip krijgt op uw energierekening, nu en overmorgen? KWA helpt u met het opstellen van een routekaart CO2-reductie. De vraag is wie is eerder, u of de toekomst?