Berry de Jong

Procestechniek en Energie

Als adviseur help ik industriële bedrijven de volgende stap te zetten in de energietransitie. Ik vertaal mijn kennis van zowel individuele technologieën als markt- en beleidscontexten naar een praktische aanpak in projecten.

Ik werk aan: 

  • Energietransitie voor de industrie
  • Energiebesparing en EED-energieaudits
  • Duurzame energieproductie
  • Subsidies
Bekijk ook:
Energie- en procestechniek

Uw productieproces heeft diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. KWA speelt bij all...