(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

05-03-2024

SDE++-subsidie en een aquathermiesysteem voor uw bedrijf

Uw bedrijf verduurzamen met behulp van aquathermie én in aanmerking komen voor subsidie.

In dit artikel leggen we uit hoe dat zit. De overheid stelt in 2024 een budget van 11,5 miljard euro beschikbaar voor verduurzamingsprojecten in Nederland: de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Hiermee stimuleert de overheid de uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en technieken die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot. Projecten in de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving komen in aanmerking voor deze SDE++-subsidie.

Aquathermie is één van de technieken die in aanmerking komt voor de subsidieregeling. Aquathermie is een duurzame techniek voor CO2-arme warmtelevering en koude-levering aan gebouwen. Aquathermiesystemen zijn o.a. geschikt voor de utiliteitsbouw zoals universiteiten, ziekenhuizen, scholen, winkelcentra, kantoren en appartementcomplexen.

Hoe werkt een aquathermiesysteem?

Een aquathermieysteem maakt gebruik van de thermische energie aanwezig in water. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in energie uit oppervlaktewater (TEO), energie uit afvalwater (TEA) en energie uit drinkwater (TED).

Bij toepassing van TEO is het rendement afhankelijk van het seizoen en diepte waarvan onttrokken wordt: in de zomer is het oppervlaktewater relatief warm en in de winter relatief koud, terwijl de energievraag vanuit de gebouwen juist tegenovergesteld is aan de beschikbaarheid van thermische energie. In de zomer warmt met name de bovenste laag van het oppervlaktewater significant op. Dieper gelegen en kouder water kan in de zomer in sommige situaties gebruikt worden om mee te koelen.

In de winter kan oppervlaktewater dienen als bron voor de warmtepomp, maar ligt het temperatuurniveau van het oppervlaktewater dus relatief laag. Dit is overigens anders als gebruik wordt gemaakt van afvalwater of drinkwater. In beide gevallen is de temperatuur over de seizoenen heen constanter en gunstiger als bron voor een warmtepomp of hoogtemperatuurkoeling.

Bodemenergie als buffer gebruiken

Om meer rendement en flexibiliteit in de beschikbaarheid van duurzame warmte en koude te realiseren, raden wij aan een aquathermiesysteem, te combineren met een open bodemenergiesysteem. De in de zomer beschikbare warmte in het water kan dan tijdelijk in de bodem worden opgeslagen, zodat deze in de winter met een veel hoger rendement wordt benut. De bodem werkt namelijk als een thermische buffer, waarin gedurende lange tijd thermische energie bewaard kan blijven. In de winter wordt deze opgeslagen warmte dan gebruikt als bron voor de warmtepomp.

Biodiversiteit beschermen

Bij realisatie van een aquathermiesysteem is het verplicht rekening te houden met de kwaliteit van het oppervlaktewater en de keuze voor de inlaatonttrekking van het water. Er moeten voldoende maatregelen aanwezig zijn voor het uit filteren van vervuiling, zodat zo schoon mogelijk water het systeem instroomt. Ook dient bij de inlaat- en uitlaatvoorziening rekening te worden gehouden met de aanwezige biodiversiteit in het oppervlaktewater. De biodiversiteit moet beschermd worden.

Onze experts helpen u

Voor het verkrijgen van de SDE++-subsidie is het een vereiste om voor een aquathermiesysteem een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze bij te voegen bij de subsidieaanvraag. KWA heeft al diverse haalbaarheidsstudies voor het toepassen van een aquathermiesysteem uitgevoerd. Daarnaast heeft KWA ruime ervaring in het aanvragen van SDE++-subsidies. Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan verschillende technische, financiële en milieuvereisten. Een zorgvuldige projectkadering en planning is daarom belangrijk.

KWA heeft diverse experts die u graag ondersteunen in het maken van een ontwerp en een sluitende businesscase voor de realisatie van een aquathermiesysteem. Dit doen we door het uitvoeren van de benodigde haalbaarheidsstudie, het ontwerp van het aquathermiesysteem inclusief een eventueel bodemenergiesysteem, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de benodigde SDE++-subsidie. Na toekenning van subsidie en vergunningen begeleidt KWA u ook graag tijdens de aanbesteding, realisatie en exploitatie.

Bekijk ook:
Geschreven door
Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Joris Groot
Bodemenergie en geothermie

Tel.: 0334221365

E-mail: jhg@kwa.nl

Volgend bericht

18-03-2024

Duurzame uitbreiding voor Syngenta Seeds

Het bestaande laboratorium wordt vergroot. 

Gerelateerde dienst
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...