(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Ad van Bokhoven

Geohydrologie en bodemenergie

Profiel

Sinds september 2014 werk ik als geohydroloog bij KWA. Daarvoor ben ik ruim 7 jaar als bodem- en waterspecialist werkzaam geweest bij diverse organisaties. Een duurzame inrichting van onze leefomgeving is mijn belangrijkste drijfveer. Het bodem- en watersysteem vormt een belangrijk fundament om te komen tot een duurzamere leefomgeving. In mijn werk ben ik een breed geïnteresseerde en kundige adviseur, met een kritische en realisatiegerichte houding. Hierbij vind ik het belangrijk om de klant te ondersteunen, daar waar ik kan. Het achterhalen van het probleem, meedenken over een duurzame en kosteneffectieve oplossing, of het eventueel bijsturen van ingeslagen wegen, zijn kenmerkend in mijn advisering richting de klant.

''Aangenaam om te horen hoe gepassioneerd klanten kunnen zijn over hun producten en bedrijfsprocessen''

Specialismen

Als adviseur Geohydrologie en Bodemenergie ben ik betrokken bij diverse projecten, waarbij grondwateronttrekkingen en eventueel infiltratie een rol spelen. Hierbij kan gedacht worden aan haalbaarheid- en effectenstudies voor Warmte-/Koude-Opslagsystemen (WKO), het ontwerpen van bronbemalingen en WKO-systemen, onttrekkingen t.b.v. saneringsmaatregelen of onttrekkingen met een industriële toepassingen. Daarnaast, ben ik door mijn opleiding Fysische Geografie aan de Universiteit van Utrecht en opgedane werkervaring, breed georiënteerd op het gebied van bodem en water. Zo ben ik in het verleden bij diverse ruimtelijke ordeningsvraagstukken betrokken geweest, waar bodem- of wateraspecten een belemmering of juist een kans vormden. Het beste voorbeeld hiervan zijn projecten waarbij bodemdaling als gevolg van ontwatering een rol van betekenis speelde.

Bekijk ook:

30-05-2024

Help! Grondwater in de bouwkuip

KWA voorziet u van een op maat gemaakt bemalingsadvies. 

Water in de omgeving

Bij nieuwbouw- of herontwikkelingsprojecten geldt soms een verplichte watertoets. Andere aandachtspunten zijn watercompe...

Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...

Strategische advisering

Strategische advisering gaat verder dan het presenteren van resultaten of het uitvoeren van een (kortlopend) project. St...