(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Joris Groot

Bodemenergie en geothermie

Tijdens mijn studie Geo-hydrologie raakte ik tijdens onderzoeksstages bij adviesbureaus, thuis in de wereld van diepe en ondiepe bodemenergie. Ik specialiseerde mij met modelstudies in de aspecten van warmte-koude opslag en geothermie met oog op optimalisatie-strategieën.

Een zorgvuldige vertaalslag van geologische interpretatie van de bodemopbouw naar de modelfase is belangrijk om bodemenergieprojecten zo goed mogelijk van start te laten gaan. Ook om het inzicht te behouden in de prestatie van het energiesysteem tijdens de beheerfase.

Ik hou ervan creatief te kunnen zijn in mijn werk: nadenken over oplossingen, ontwerpen en ontwikkelen van optimalisatie-strategieën maken mij enthousiast.

''Ik ben graag creatief bezig in mijn werk''

Het is mijn wens om actief bij te dragen aan de energietransitie. In de huidige markt zijn er volop mogelijkheden om mijn brede kennis op gebied van bodemenergie, gevarieerde modelleer-skillset en vorige werkervaring bij ingenieursbureaus effectief voor KWA in te zetten. Ik kijk er naar uit samen te werken aan de verduurzaming van Nederland.

Bekijk ook:
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...