(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

10-07-2023

Lozingseisen en heffingen afvalwater ‘op de schop’

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een voorstel tot aanpassing van de lozingseisen. 

Er zijn veranderingen op komst rondom de kosten en voorschriften voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater en het riool. Een voorstel van de Unie van Waterschappen heeft geleid tot publicatie van een ontwerpregeling voor wijziging van onder andere de Waterschapswet en de Waterwet.

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een voorstel tot aanpassing van de lozingseisen in vergunningen vanaf 2025. Het gaat bij beide om het vervangen van de analyseparameters chemisch zuurstofverbruik (CZV) en Kjeldahlstikstof (KjN) door totaal organisch koolstof (TOC) en totaal stikstof (tot-N).

Waarom zijn aanpassingen nodig? 

Waarom zijn aanpassingen van de parameters nodig? De voornaamste reden is dat de analysemethoden van de nieuwe methoden minder milieubezwaarlijk zijn. Voor de aanpassing van het CZV naar TOC wordt uitgegaan van een omrekening  TOC = CZV/3. Voor tot-N geldt dat dit wordt gecorrigeerd voor nitraat en nitriet waarmee de uitkomst vergelijkbaar zou zijn met de huidige Kj-N.

Zelf alvast starten met onderzoek

De aanpassingen van de (belasting) wetgeving en vergunningen worden op zijn vroegst vanaf 2024 verwacht, maar we adviseren bedrijven om alvast zelf te starten met een vergelijkend onderzoek tussen de analysemethoden om inzicht te krijgen of de wijzigingen niet leiden tot (onnodige) stijging in zuiverings- of verontreinigingsheffing en/of niet-werkbare lozingseisen.

U kunt contact opnemen met ons voor ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht of onderzoek naar mogelijkheden tot reductie van kosten of beperken van knelpunten in uw lozingsvergunning.

Bekijk ook:
Geschreven door
Rob Schoon
Afvalwater- en waterbehandeling

Tel.: 0334221359

E-mail: rs@kwa.nl

Klaas de Jong
Water- en procestechniek

Tel.: 0334221362

E-mail: kdj@kwa.nl

Vorig bericht

25-05-2023

Totaaloplossing KWA voor uw RI&E

Vorig jaar zomer is het zogeheten certificeringschema voor arbokerndeskundigen aangepast.

Gerelateerde dienst
Industrieel (afval)water

Binnen de industrie wordt veel water gebruikt. Daarbij komt afvalwater vrij, wat afgevoerd moet worden. Voor watergebrui...