(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Alucha: reststromen papierindustrie hergebruiken

Vergunningtraject voor nieuwe circulaire techniek

Een nieuw bedrijf starten mét een circulair product op basis van een nieuwe technologie, ga er maar aan staan. Dat deed Gijs Jansen, grondlegger en CEO van Alucha. Het bedrijf maakt van reststromen van de papierindustrie nieuwe, circulaire grondstoffen. Samen met Joost Raimond, projectmanager, kijkt hij terug en vooral vooruit: naar de eerste productielocatie op volledige schaal die in 2025 operationeel moet zijn.

Gijs denkt terug aan die begintijd: “Na mijn studie Werktuigbouwkunde heb ik een paar jaar gewerkt bij een ingenieursbureau en ben richting Spanje vertrokken om mijn MBA te halen. Daar is toen Alucha ‘geboren’. Als eerste experimenteerden we met kartonnen drankverpakkingen en hoe we die zouden kunnen recyclen. Ook toen werkten we al samen met papierfabrikanten. Na het  drankverpakking-project – van lab tot demoplant - kwam de focus te liggen op papierslib en het recyclen daarvan. Alucha heeft patent op het huidige proces.”

Meer dan genoeg papierslib

Waarom is er eigenlijk gekozen voor papierslib en wat houdt de nieuwe technologie in? Gijs en Joost leggen uit: “Papierslib is een grote afvalstroom. Onze technologie heeft toegevoegde waarde omdat we uit het slib twee belangrijke grondstoffen terugwinnen: bio-olie en het mineraal Circular Calcium Carbonate ofwel CCC. Dat mineraal wordt opnieuw gebruikt als grondstof voor in bijvoorbeeld verf, kunststof en rubber. De papierindustrie in Nederland en vooral Europa is groot en er is meer dan genoeg papierslib op de markt. Nu wordt dat grotendeels verbrand en Calcium Carbonaat (CC) wordt uit mijnen gehaald. Door de grondstoffen uit het slib te halen realiseren we een positieve milieu-impact.”

Begonnen met Mine1

We keren terug naar Nederland, Arnhem, naar het jaar 2016: de start van ‘Mine1’, een pilot met labopstelling op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Daar werd volop geëxperimenteerd. Het idee was oorspronkelijk om een fabriek te bouwen in Duitsland maar dat ging niet door om allerlei redenen. In 2022 vond Alucha een nieuwe investeerder én ruimte om ‘Mine2’ - een commerciële recyclinginstallatie - te realiseren: een locatie waar grote hoeveelheden papierslib verwerkt gaan worden. Mine2 komt in Katwijk in Noord-Brabant, naast een papierfabriek.

Joost is projectmanager voor dit grote project: “Ik ga samen met het team zorg - dragen voor de realisatie van Mine2. Onderdeel daarvan is onder andere het gehele engineeringtraject begeleiden. Een tijd terug kwamen we in contact met Monique Soeters, senior adviseur Vergunningen bij KWA Bedrijfsadviseurs. Zij ondersteunt ons bij de vergunningsaanvraag.”

Jarenlang vergunningentraject doorlopen

Er werd voor KWA gekozen door ervaringen uit het verleden. Het vergunningentraject bij Alucha bleek lastig omdat de gebruikte techniek nieuw is en er dus nog geen regels voor bestaan. Uiteindelijk werd in overleg met de Omgevingsdienst een mooie en werkbare oplossing gevonden: de vergunningen voor Mine1, de pilot, vallen onder een gedoogconstructie, mits de vergunningen voor Mine2 akkoord worden bevonden. “Wij noemen dat een typisch Nederlandse oplossing. En intussen zijn we daar al anderhalf jaar mee bezig, samen met KWA”, meldt het tweetal. “We hadden onder andere te maken met soms lastige communicatie tussen de gemeente en de Omgevingsdienst. Na veel overleg, blijven uitleggen, soms wat aandringen, hopen we binnenkort groen licht te krijgen.”

Als de vergunning verleend is, wat zijn dan de volgende stappen? Gijs: “Die vergunningsverlening is uiteraard van cruciaal belang. Dan kunnen we een definitieve investeringsbeslissing nemen, samen met de investeerders. Dan starten we zo snel als mogelijk met de eerste bouwwerkzaamheden. Eerst de buitenkant, daarna de installatie, we hebben ook te maken met bepaalde levertijden. Vervolgens het opstarten van de fabriek, ik verwacht ergens eind 2025 operationeel te zijn.” Eind maart 2024 heeft Alucha de ontwerpvergunning voor Mine2 ontvangen.

Op en top circulair bedrijf

Alucha is een 100% circulair bedrijf. De producten, bio-olie en CCC worden afgenomen door onder andere fabrikanten van kunststoffen, rubber, lijmsoorten en pvc-buizen. Er is al contact gelegd met afnemers. We praten over de drijfveren van Gijs en zijn team: “Die diepere drijfveer zit echt in Alucha, in de genen van het bedrijf. Voor mij is het allemaal zo logisch, afval verwerken tot een nieuw product”, overdenkt Gijs. “Eerst in Spanje met drankkartonnen verpakkingen en nu met Mine1 en -2. Dat is het ondernemerschap in mij, ik wil verder gaan dan gemiddeld. Soms denk ik: een startup beginnen is gekkenwerk maar ik ga toch door. Er komt veel bij kijken en het kost veel tijd, toch vind ik het leuk. En anderen raken geïnspireerd en haken aan zoals Joost als projectmanager, iemand voor de business development en ons engineeringsteam. In totaal werkt nu zo’n man of vijftien aan dit project.”

Joost vult aan: “Bij een startup en een dergelijk nieuw project moet je zelf veel verzinnen en zelf voor elkaar krijgen. Dat vereist een bepaalde mindset. Je start vanaf de basis, ook met de procedures en vergunningen. Echt alles moet vanaf het begin geregeld zijn. Leuk om te melden dat inmiddels KWA ook betrokken is bij Arbo en Veiligheid vraagstukken.” Beiden concluderen: “Een prachtig project, volgens ons kunnen we een voorbeeldfunctie hebben wat betreft de verduurzaming van de industrie in Nederland naar volledig klimaatneutraal en circulair in 2050.” 

Hoe werkt het proces?

De technologie van Alucha onderscheidt zich door het vermogen om organische en anorganische producten efficiënt van elkaar te kunnen scheiden. Middels een flash-pyrolyse-proces en gepatenteerde reactor (op hogere temperatuur zonder zuurstof) worden binnen een paar seconden de organische en anorganische stoffen van elkaar gescheiden.

Papierslib is de grootste afvalstroom in de papierindustrie en bestaat uit papiervezels die te kort zijn geworden voor papierproductie, en minerale vulstoffen die gebruikt worden om papier bijvoorbeeld wit of glanzend te maken. In het Alucha proces worden de fijne vulstoffen teruggewonnen zodat ze weer hoogwaardig kunnen worden toegepast in papier, maar ook bijvoorbeeld in verf, plastics, rubber en lijmen. De vezels worden hoofdzakelijk omgezet in bio-olie die kan worden gebruikt als bio-brandstof of als bouwstenen voor de chemische industrie.

Bekijk ook:
Betrokken adviseurs
Monique Soeters
Vergunningen en ruimtelijke ordening

Tel.: 0334221377

E-mail: mhe@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...