Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Industrieel water

Proceswaterinstallaties binnen de industrie gebruiken veelal water, waarbij een behandelingsstap vereist is. Niet alleen waterbehandeling ten behoeve van proceswaterinstallaties is onze expertise, maar ook de (voor)zuivering en lozing van afvalwater.

(Afval)water behandelen en legionella
Proceswaterinstallaties binnen de industrie gebruiken veelal water, waarbij een behandelingsstap vereist is. Niet alleen waterbehandeling ten behoeve van proceswaterinstallaties is onze expertise, maar ook de (voor)zuivering en lozing van afvalwater. Proceswaterinstallaties vereisen naast het gebruik van water ook vaak aandacht op het gebied van beheersing van legionella-risico’s. Voor watergebruik binnen een bedrijf en lozing van afvalwater werken onze adviseurs aan een optimale bedrijfsvoering én het voldoen aan de wet- en regelgeving (in-compliance).

Proceswater
Stoomketels en koelwatersystemen zijn slechts voorbeelden van installaties die zonder waterbehandeling minder functioneren en/of waar schade optreedt. Door jarenlange ervaring met vele installaties en behandelingstechnieken kan KWA voor elke toepassing de meest geschikte behandeling adviseren. Desgewenst ook voor periodieke inspecties van waterbehandelingsinstallaties en/of instructie/ondersteuning aan (bedienings)personeel.

Afvalwater
Bedrijven willen lozingskosten voor afvalwater beheersen en/of het voldoen aan lozingseisen. Onze inzet en adviezen helpen bij het maken van de juiste keuze. De keuze om afvalwater zelf te zuiveren of te lozen op riool kan KWA voor uw bedrijf onderbouwen. Naast deze initiële keuze, zijn er diverse vormen van operationele begeleiding rond lozingen, zoals monstername & analyse, optimalisatie en instructie. Meer administratieve vormen van ondersteuning zijn het aanvragen van lozingsvergunningen (Wabo, Omgevingswet, Waterwet) en diverse jaarlijkse verplichtingen (zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, rioolheffing, grondwaterheffing, milieujaarverslagen).

Legionella-beheersing
De aandacht voor het beheersen van legionella-risico’s door het bedrijfsleven valt onder de zorgplicht en arbo-wet. KWA richt zich daarbij niet alleen op drinkwatersystemen, maar ook op de diverse toepassingen binnen proceswatersystemen. Naast koeltorens (verplichting vanuit Activiteitenbesluit) zijn er immers diverse andere potentiële besmettingsbronnen.

De aanpak bij een risico-inventarisatie legionella bij bedrijven richt zich op aerosolvormende toepassingen, waarbij temperaturen van het water en eventuele stilstand in leidingen worden meegenomen. Een praktische kijk moet, eventueel na een aanpassing, leiden tot een minimaal beheer met evenveel veiligheid.

Het beheersplan wordt zo opgesteld dat duidelijk is welke beheersacties nodig zijn, hoe de verantwoordelijkheden zijn geregeld en welke actie nodig is wanneer legionella wordt aangetroffen.

De uitvoering van beheersacties wordt zoveel mogelijk neergelegd binnen de eigen organisatie met als belangrijk de jaarlijkse evaluatie. Worden de acties uitgevoerd, op de juiste wijze en zijn de vervolgacties ingezet? Het beheersplan opstellen is namelijk het begin, de uitvoering en evaluatie van beheersmaatregelen en actualisatie van het plan vormen de daadwerkelijke beheersing van risico’s.
Bekijk ook:
Nieuws