(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Industrieel (afval)water

Binnen de industrie wordt veel water gebruikt. Daarbij komt afvalwater vrij, wat afgevoerd moet worden. Voor watergebruik binnen een bedrijf en lozing van afvalwater werken onze adviseurs aan een optimale bedrijfsvoering én het voldoen aan de wet- en regelgeving (compliance).

Binnen de industrie wordt veel water gebruikt. Water wordt gebruikt als proceswater, waarbij vaak een behandelingsstap vereist is. Daarbij komt afvalwater vrij, wat afgevoerd moet worden.

Onze expertise is waterbehandeling voor  proceswaterinstallaties, naast de (voor)zuivering en lozing van afvalwater. Voor watergebruik binnen een bedrijf en lozing van afvalwater werken onze adviseurs aan een optimale bedrijfsvoering én het voldoen aan de wet- en regelgeving (compliance).

Proceswaterbehandeling

Stoomketels en koelwatersystemen zijn slechts voorbeelden van installaties die zonder waterbehandeling minder functioneren of waar schade optreedt. Door jarenlange ervaring met vele installaties en behandelingstechnieken kan KWA voor elke toepassing de meest geschikte behandeling adviseren. Daarnaast voeren wij ook periodieke inspecties uit van waterbehandelingsinstallaties en instrueren en ondersteunen we (bedienings)personeel.

Lozen van afvalwater

Afvalwater mag niet zondermeer worden geloosd in het riool of in oppervlaktewater. Wij verzorgen voor bedrijven de aanvraag van lozingsvergunningen (Omgevingswet) en diverse jaarlijkse verplichtingen (zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, rioolheffing, grondwaterheffing, milieujaarverslagen).

KWA ondersteunt in welke verplichtingen nodig zijn. Daarnaast is het van belang om te weten welke stoffen in het afvalwater zitten en of deze geloosd mogen worden. De uitvoering van de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM-toets) is hiervoor een aanpak, waarbij we adviseren over de invulling van de benodigde saneringsinspanning.

Afvalwatermonitoring

Bedrijven willen lozingskosten voor afvalwater beheersen en het voldoen aan lozingseisen. Onze inzet en adviezen helpen bij het maken van de juiste keuze. De keuze om afvalwater zelf te zuiveren of te lozen in het riool kan KWA voor uw bedrijf onderbouwen. Naast deze initiële keuze, zijn er diverse vormen van operationele begeleiding rond lozingen, zoals monstername & analyse, optimalisatie en instructie. Wij onderzoeken hoe voldaan kan worden aan lozingsnormen én hoe kostenreductie voor lozen mogelijk is.

Afvalwaterbehandeling en realisatie

Wij onderzoeken welke zuiveringsmethode nodig is om lozingskosten te beheersen of te voldoen aan de lozingseisen. Door het nemen van afvalwatermonsters kunnen wij in onze testruimte onderzoek uitvoeren naar mogelijke behandelingsopties.

Daarnaast zetten wij voor u de mogelijke behandelingsopties op een rij en kunnen we voor u de geschikte leverancier vinden door onder andere het opstellen van een programma van eisen (PvE) of een Basis of Design (BOD). Wij ondersteunen u bij de uitvoering van de bouw van de waterzuivering van ontwerpfase tot en met de oplevering (commissioning).

Corrosie

Onze kennis van waterbehandeling, materialen en procesinstallaties zorgt ervoor dat wij specialist zijn in het identificeren van corrosie en schade-oorzaken binnen ketel-, koel- en procesinstallaties en sprinklersystemen. En nog belangrijker, hoe dit voorkomen kan worden. Lees hier verder.   

Legionella-beheersing

Proceswaterinstallaties vereisen naast het gebruik van water ook vaak aandacht op het gebied van beheersing van legionella-risico’s. KWA richt zich daarbij op drinkwatersystemen en op diverse toepassingen binnen proceswatersystemen. Lees hier verder. 

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd op het gebied van industrieel (afval)water en leveren projectondersteuning bij uw bedrijfsvoering of implementatie van een (afval)waterbehandeling.

Betrokken adviseurs
Klaas de Jong
Water- en procestechniek

Tel.: 0334221362

E-mail: kdj@kwa.nl

Mascha van Hofweegen
Corrosie en water

Tel.: 0334221356

E-mail: mvh@kwa.nl

Rob Schoon
Afvalwater- en waterbehandeling

Tel.: 0334221359

E-mail: rs@kwa.nl

Vincent van Vught
Bodem en afvalwater

Tel.: 0334221368

E-mail: vv@kwa.nl

Wouter Oude Wesselink
Adviseur/veiligheidskundige

Tel.: 0334221357

E-mail: wow@kwa.nl

Gerelateerde dienst
E-learning Legionella

In deze online training leren deelnemers hoe een legionellabesmetting ontstaat en waar ze op moeten letten zoals welke s...