Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Arbeidshygiëne

Een werkgever is op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. Problemen en risico’s voor werknemers zijn soms direct zichtbaar, maar langdurige blootstelling...

Onafhankelijke blik op veiligheid en gezondheid werknemers
Een werkgever is op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. Problemen en risico’s voor werknemers zijn soms direct zichtbaar, maar langdurige blootstelling aan omgevingsfactoren worden vaak onderschat. Onze onafhankelijk blik, gevolgd door een gedegen plan van aanpak leidt tot een heldere arbeidshygiënische strategie.

Inventarisatie
Gezondheidsrisico’s en problemen zijn vaak direct zichtbaar. Tijdens onze inventarisatie wordt echter ook gekeken naar omgevingsfactoren, die bij werknemers invloed hebben op de gezondheid van uw medewerkers bij langdurige blootstelling. De geïnventariseerde risico’s en maatregelen worden verwerkt in een arbeidshygiënische strategie.

Arbeidshygiënische strategie
De arbeidshygiënische strategie leidt tot bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers door het opnemen van beheersmaatregelen voor risico’s. Geheel in lijn met de eisen van de Arbowet kijkt KWA bij mogelijke maatregelen allereerst naar de bron en vervolgens naar collectieve- of individuele maatregelen of persoonlijke beschermingsmiddelen.

KWA stelt strategieën op voor bedrijven en heeft voor enkele branches meegewerkt aan een arbocatalogus met oplossingen voor belangrijke risico’s volgens de arbeidshygiënische strategie.
Bekijk ook:
Nieuws