(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

14-09-2023

Blootstellingsonderzoek gevaarlijke stoffen, hoe werkt dat?

De gezondheid van uw werknemers waarborgen. 

Gevaarlijke stoffen: ze komen overal voor. Bijvoorbeeld als ingrediënt bij productieprocessen, als middel voor schoonmaken en onderhouden van arbeidsmiddelen, of ze ontstaan als gevolg van een reactie - zoals rookvorming bij lassen. Hoe kunt u verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen? Wanneer is de blootstelling voldoende beheerst? Wat voor maatregelen zijn mogelijk om de gezondheid van uw werknemers te waarborgen? Onze KWA collega Arbeidshygiënist Richard Garcia legt het u uit.

“Wij ondersteunen opdrachtgevers uit diverse industriële branches zoals de voedingsmiddelenindustrie, (petro)chemie en industriële productie bij het invulling geven aan het zogeheten vierstappenplan. Het vat de Nederlandse wet- en regelgeving samen in de stappen: Inventariseren, Beoordelen, Maatregelen en Borging. Hierbij heeft het de voorkeur om in samenwerking het traject op te pakken, zodat de klant niet alleen een adviesrapport ontvangt, maar zich ook goed een beeld kan vormen over hoe het advies tot stand is gekomen.”

Een verrassend proces

In de inventarisatiefase staat centraal het in kaart brengen welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Dit blijkt een verassend proces: vaak zijn er meer gevaarlijke stoffen aanwezig dan eerder werd gedacht, soms zitten er CMR-stoffen tussen die nog niet bekend waren. Veel klanten hebben hier al grip op, maar waar nodig helpen wij de klant hierbij tijdens een bedrijfsbezoek.

De inventarisatie resulteert in een zorgvuldig samengestelde lijst van gevaarlijke stoffen. Door fysiek aanwezig te zijn op de werkvloer krijg ik een goed beeld van de werkomstandigheden. Dit is belangrijke input voor het beoordelen van de daadwerkelijke blootstelling. Bepaling van blootstelling gaat vervolgens met schattingsmodellen of metingen.

Werknemer draagt apparatuur

De verzamelde gegevens uit de inventarisatie kunnen worden ingevoerd in een model dat vervolgens berekent hoe hoog de blootstelling is. Dit vergelijken wij met de grenswaarden: het is belangrijk dat de blootstelling onder de grenswaarden blijft.  Soms is de blootstelling zodanig complex dat een model niet geschikt is. In die gevallen kunnen we de blootstelling vaak bepalen met behulp van metingen.

We laten dan bijvoorbeeld een werknemer gedurende zijn werkdag een pompje bij zich dragen. De pomp zuigt lucht aan door een filter en bemonstert zo de lucht in de ademzone. Het is hierbij belangrijk om de handelingen van de werknemer te observeren en om met medewerkers in gesprek te gaan. Dit levert waardevolle input voor eventueel te nemen maatregelen.

Arbeidsomstandigheden optimaliseren

Aan het einde van het traject delen we met plezier onze ervaringen en krijgt de opdrachtgever advies over hoe de arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden. Het dusdanig beheersen van de blootstelling dat deze onder de maximaal toegestane grenswaarden begeeft, is hierbij het uitgangspunt.

Wij geven ook graag advies over hoe de arbeidsomstandigheden verder geoptimaliseerd kunnen worden. Soms worden we ook ingeschakeld om voorlichting te geven. Leuk en belangrijk: hoe meer mensen kennis hebben van blootstellingsrisico’s van gevaarlijke stoffen, hoe veiliger de werkplek immers wordt.”

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Hendrik Koudijs
ADR veiligheidsadviseur

Tel.: 0334221319

E-mail: ko@kwa.nl

Pieter Westers
Arbeidshygiëne en duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221367

E-mail: pw@kwa.nl

Richard Garcia
Arbeidshygiënist

Tel.: 033 422 1363

E-mail: rga@kwa.nl

Volgend bericht

18-09-2023

Kijk livestream Prinsjesdag 2023 terug

Kijk terug op ons YouTube kanaal. 

Vorig bericht

05-09-2023

SDE++ opent definitief in september

Aanvragen tot en met 5 oktober. 

Gerelateerde dienst
Arbeidshygiëne

Een werkgever is op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemer...