(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, dienen zij de risico’s in het kader van de veiligheid van medewerkers en omgeving goed beheersten. Onze adviseurs helpen u hierbij. 

Milieuaspecten deskundig beoordeeld volgens PGS en ADR

Opslag en transport van (verpakte) gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, dient een bedrijf de risico’s in het kader van externe veiligheid (omgeving) goed te beheersen. De medewerkers moeten optimaal getraind en beschermd zijn. Onze specialisten kennen deze vereisten vanuit arbo- en milieuwetgeving als geen ander. 

Opslag van gevaarlijke stoffen

De opslag van gevaarlijke stoffen is beschreven in de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, de zogenoemde PGS-richtlijnen. Wanneer het gaat om verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15), opslagtanks (PGS29, PGS30, PGS31) of ammoniak-koelinstallaties (PGS13) adviseren onze specialisten zowel op strategisch niveau, als technisch inhoudelijk. Bij wijzigingen van de PGS-richtlijnen brengen we de gevolgen voor uw situatie in kaart. 
 
Opslag van gevaarlijke stoffen vormt een bedrijfsactiviteit met een bodembedreigend karakter. Het BBT-document 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)' schrijft voor hoe de risico’s moeten worden beheerst met bodembeschermende maatregelen. KWA verzorgt inventarisaties, beoordelingen en adviezen conform de BB-CVM en als u dat wenst in combinatie met de verschillende PGS-normen. Deze inventarisaties voeren we eventueel parallel uit. 

Transport

Wanneer u gevaarlijke stoffen vervoert, heeft u te maken met Europese richtlijnen, zoals de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Deze wetgeving geldt echter ook als u alléén gevaarlijke stoffen ontvangt of aanbiedt voor transport. Het hebben dan wel inhuren van een ADR-veiligheidsadviseur is een verplichting. Deze adviseur moet opgeleid zijn en het examen positief afgerond hebben.

ADR-veiligheidsadviseurs geven duidelijkheid over uw situatie en bieden praktische ondersteuning bij het uitvoeren van de audits en bij het opstellen van uw jaarverslag. Dit zijn beide verplichtingen die direct volgen uit het ADR.

Ook praten onze specialisten u bij over de wijzigingen die tweejaarlijks worden doorgevoerd. Onze veiligheidsadviseurs zijn lid van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA) en kunnen altijd terugvallen op dit netwerk. 

Betrokken adviseurs
Hendrik Koudijs
ADR veiligheidsadviseur

Tel.: 0334221319

E-mail: ko@kwa.nl

Joost Swiggers
Milieu

Tel.: 0334221393

E-mail: jsw@kwa.nl

Pieter Westers
Arbeidshygiëne en duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221367

E-mail: pw@kwa.nl

Gerelateerde dienst
E-learning Opslag en transport van gevaarlijke stoffen

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen