window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Rob Trenning

Geluid en lucht

Profiel

Mijn ruime ervaring zorgt ervoor dat ik u optimaal kan adviseuren op het gebied van geluid en luchtemissies. Hierbij voer ik geen routinematig onderzoek uit, maar lever maatwerk en haal het onderste uit de kan voor uw bedrijf.

Ik ben op de hoogte van alle relevante regelgeving en weet dat daarbinnen nog veel mogelijk is. Ook na het leveren van een advies en/of rapport blijf ik betrokken om ervoor te zorgen dat de klant weet waar hij aan toe is.

''Ik lever maatwerk en haal het onderste uit de kan voor uw bedrijf''

Specialismen

Meer specifiek ben ik te benaderen voor problematiek rondom geluid in al zijn vormen (industrielawaai, geluid op de werkplek, geluidmetingen, bouwlawaai, geluid als onderdeel integrale milieustudies), luchtemissie (verspreidingsberekeningen, metingen, Besluit Luchtkwaliteit), geuronderzoek en stikstofdepositie, overleg met bevoegd gezag en advies over Raad van State-zaken.

Bekijk ook:

17-06-2021

Geluidsmeting: tablet en tool besparen tijd

Rob Trenning en Mujgan Omary zijn de geluidsspecialisten van KWA. Zij staan regelmatig op daken van ...

Stikstofdepositie en natuurbescherming

KWA doet onderzoek naar stikstofdepositie binnen uw bedrijf. Dat onderzoek heeft u nodig bij bijvoorbeeld uitbreiding. D...

Emissiereductie

In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormen geur-, geluid- en lu...

Geluid

In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormt industrielawaai een s...

Lucht en geur

Onze specialisten brengen de effecten en beheersmogelijkheden van emissies in kaart, met als doel dat de emissies voldoe...