Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Senior adviseur

Rob Trenning

Geluid, luchtemissie, geur, stikstofdepositie.

Profiel

Op basis van veel ervaring kan ik u adviseren op gebied van geluid en luchtemissies. Hierbij voer ik geen routinematig onderzoek uit, maar lever maatwerk en haal het onderste uit de kan voor uw bedrijf.
Ik ben op de hoogte van alle relevante regelgeving waarbinnen dit dient te gebeuren, maar toch is daar nog altijd veel mogelijk. Ook na het leveren van een advies en/of rapport blijf ik betrokken om ervoor te zorgen dat de klant weet waar hij aan toe is.

Specialismen

Meer specifiek ben ik te benaderen voor problematiek rondom geluid in al zijn vormen (industrielawaai, geluid op de werkplek, geluidmetingen, bouwlawaai, geluid als onderdeel integrale milieustudies), luchtemissie (verspreidingsberekeningen, metingen, Besluit Luchtkwaliteit), geuronderzoek en stikstofdepositie, overleg met bevoegd gezag en advies m.b.t. Raad van State-zaken.

Bekijk ook: