(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Emissiereductie

In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormen geur-, geluid- en luchtemissies een belangrijk aandachtspunt. De industrie heeft te maken met verplichtingen vanuit wet- en regelgeving.

Welke maatregelen werken het beste?
In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormen geur-, geluid- en luchtemissies een belangrijk aandachtspunt. De industrie heeft te maken met verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. Als reductie van de emissie vereist is, helpt KWA bij het kiezen voor de juiste maatregelen, inclusief de onderbouwing.

Meten en berekenen van emissies
Door metingen worden emissies naar de (leef)omgeving in kaart gebracht, gevolgd door modellering met rekenprogramma’s zoals Geomilieu, Geonoise en Source Explorer. Dit kan voor de aanvraag van een vergunning, maar ook voor het vaststellen van vergunningruimte of als controle op vergunningsvoorschriften.

Emissiereducerende maatregelen
Op basis van uitgevoerde emissie-onderzoeken is het mogelijk om de verschillende oplossingen en maatregelen met elkaar te vergelijken. Ook hier is synergie met geluidmaatregelen mogelijk. Met behulp van (3D-)visualisaties kunt u weloverwogen keuzes maken, zoals het inzetten van modernere installaties of aanpassingen aan bestaande processen. Onze adviseurs kijken niet alleen naar het type installatie, maar ook naar wat passend is in uw bedrijfssector.

KWA biedt ondersteuning bij het zoeken naar gerichte oplossingen en hecht hierbij groot belang aan een duidelijke communicatie met de overheid en uw omgeving. Dit laatste om te voorkomen dat er in de toekomst frictie of onenigheid ontstaat met betrekking tot de emissies.

Betrokken adviseurs
Bart Simons
EU-ETS (CO2-)emissiehandel

Tel.: 0334221340

E-mail: bs@kwa.nl

Rob Trenning
Geluid en lucht

Tel.: 0334221375

E-mail: rtr@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Strategische advisering

Strategische advisering gaat verder dan het presenteren van resultaten of het uitvoeren van een (kortlopend) project. St...