(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Lucht en geur

Onze specialisten brengen de effecten en beheersmogelijkheden van emissies in kaart, met als doel dat de emissies voldoen aan de vergunde situatie en u in compliance bent.

Meten, berekenen, modelleren en reduceren van emissies
Emissies van uw (stook)installaties, geur of stikstofdepositie hebben impact op de directe omgeving van uw bedrijf. Niemand zit te wachten op eventuele klachten uit de omgeving of effecten op natuurgebieden. Onze specialisten brengen de effecten en beheersmogelijkheden van emissies in kaart, met als doel dat de emissies voldoen aan de vergunde situatie en bent u in compliance.
 
Berekenen en modelleren van luchtemissies
Bij veranderingen in uw bedrijfssituatie, moeten gevolgen voor emissies naar de (leef)omgeving in kaart worden gebracht. Dit geldt zowel voor lucht als voor geluid. Hiervoor gebruiken de KWA-specialisten rekenprogramma’s als Stacks en Aerius. Resultaten worden -indien nodig- gecontroleerd met behulp van metingen. Wij bieden een samenhangende aanpak voor zowel geluid- als luchtaspecten in uw project.
 
Stikstofdepositie
Bij uitbreiding of oprichting van een bedrijf mag stikstofdepositie de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden niet nadelig beïnvloeden. Samen met u stellen wij een passende beoordeling op van de milieueffecten op diverse habitats. Berekeningen ondersteunen dit en waar nodig helpen wij bij het aanvragen van een vergunning of melding volgens de Omgevingswet.
 
Emissiereductie
Op basis van uitgevoerde (lucht)emissie-onderzoeken is het mogelijk om de verschillende oplossingen en maatregelen met elkaar te vergelijken. Ook hier is synergie met geluidmaatregelen mogelijk. Met behulp van (3D-)visualisaties kunt u weloverwogen keuzes maken, zoals het inzetten van modernere installaties of aanpassingen aan bestaande processen. Onze adviseurs kijken niet alleen naar het type installatie, maar ook naar wat passend is in uw bedrijfssector.

Betrokken adviseurs
Rob Trenning
Geluid en lucht

Tel.: 0334221375

E-mail: rtr@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Stikstofdepositie en natuurbescherming

KWA doet onderzoek naar stikstofdepositie binnen uw bedrijf. Dat onderzoek heeft u nodig bij bijvoorbeeld uitbreiding. D...