window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Geluid

In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormt industrielawaai een steeds belangrijker onderwerp. De kans op klachten vanuit de omgeving of problemen in het kader van uw vergunning wordt groter. Intern kunnen te hoge geluidniveaus op de arbeidsplaats leiden tot gehoorbeschadiging of ...

Binnen en buiten het bedrijf voldoen aan vereisten
In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormt industrielawaai een steeds belangrijker onderwerp. De kans op klachten vanuit de omgeving of problemen in het kader van uw vergunning wordt groter. Intern kunnen te hoge geluidniveaus op de arbeidsplaats leiden tot gehoorbeschadiging of concentratieverlies (verminderde productiviteit). Uw geluidssituatie in kaart te brengen, onder controle hebben en reduceren, beperkt (latere) problemen.

Meten en berekenen van geluidemissies
Veranderingen in uw bedrijfssituatie, vereist het in kaart brengen van de gevolgen voor emissies naar de (leef)omgeving. Dit geldt niet allen voor geluid, maar ook voor lucht. De KWA-specialisten bepalen of en hoe metingen moeten worden uitgevoerd en soms worden deze voorgeschreven door het bevoegd gezag. Voor de modellering gebruiken wij rekenprogramma’s als Geomilieu, Geonoise en Source Explorer. Indien nodig of gewenst wordt het eindresultaat weer gecontroleerd met behulp van metingen. Het leidt tot een samenhangende aanpak voor zowel lucht- als geluidaspecten in uw project.

Geluidreducerende maatregelen
Op basis van geluidonderzoeken is het mogelijk om verschillende oplossingen en maatregelen tot reductie van emissie met elkaar te vergelijken. Ook hier is synergie met luchtemissie-maatregelen mogelijk. Weloverwogen keuzes zijn mogelijk door gebruik van (3D-)visualisaties, zoals het inzetten van modernere installaties of aanpassingen aan het bestaande processen. Onze adviseurs kijken niet alleen naar het type installatie, maar ook naar wat passend is in uw bedrijfssector. Zo blijft u voldoen aan uw vergunde situatie en bent u in compliance.

Bouw- en slooplawaai
Binnen bouw- en sloopprojecten neemt geluidhinder een bijzondere plaats in. Bouwen en slopen vindt overal plaats en veroorzaakt hinder voor omwonenden. Het onderwerp geluid moet dan ook vooraf, in de planfase, worden beoordeeld. Onze specialisten helpen u hiermee; zij adviseren geluid reducerende maatregelen vooraf, en/of verrichten metingen en ondersteunen met geluidmonitoring gedurende de werkzaamheden.

Bekijk ook

03-03-2020

Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2020 het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangeno...

Betrokken adviseurs
Mujgan Omary
Geluid en lucht

Tel.: 0334221348

E-mail: mom@kwa.nl

Rob Trenning
Geluid en lucht

Tel.: 0334221375

E-mail: rtr@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Strategische advisering

Strategische advisering gaat verder dan het presenteren van resultaten of het uitvoeren van een (kortlopend) project. St...