window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Monique Oostvogels

Milieu en vergunningen

Profiel

Binnen KWA ben ik werkzaam als adviseur op het gebied van milieu. Ik denk hierbij graag proactief en strategisch met bedrijven mee om voor zowel de korte als de lange termijn tot het beste resultaat te komen. Echt iets kunnen betekenen voor de klant, daar zet ik me voor de volle honderd procent voor in.

''Echt iets kunnen betekenen voor de klant, daar zet ik me voor de volle honderd procent voor in''

Specialismen

In mijn rol als adviseur ondersteun ik bedrijven bij diverse vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving, zoals vergunningaanvragen (Wabo en Waterwet) en juridische vraagstukken (bezwaar- en beroepsprocedures en handhaving).

Daarnaast kunt u ook bij mij terecht voor compliance-vraagstukken, due diligence-projecten, milieuzorg en milieuverslaglegging.

Bekijk ook:
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...

Vergunningen en strategie

Naast de wet- en regelgeving dienen bedrijven te voldoen aan voorschriften zoals vastgelegd in de milieuvergunning(en). ...

Stikstofdepositie en natuurbescherming

KWA doet onderzoek naar stikstofdepositie binnen uw bedrijf. Dat onderzoek heeft u nodig bij bijvoorbeeld uitbreiding. D...