Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Vergunningen en strategie

Naast de wet- en regelgeving dienen bedrijven te voldoen aan voorschriften zoals vastgelegd in de vergunning(en). Het bedrijf is daarmee in-compliance, maar er moet gestreefd worden naar continuïteit van de bedrijfsvoering.

Flexibiliteit is belangrijk
Naast de wet- en regelgeving dienen bedrijven te voldoen aan voorschriften zoals vastgelegd in de vergunning(en). Het bedrijf is daarmee in-compliance, maar er moet gestreefd worden naar continuïteit van de bedrijfsvoering. Flexibiliteit in de opgelegde eisen en een goede samenwerking met het bevoegd gezag helpen daarbij, waar KWA zijn technische en juridische kennis inschakelt om dit te bereiken.

Flexibel in compliance
De continuïteit van bedrijfsprocessen is een voornaam doel, waarbij u voldoet aan de wet- en regelgeving, maar ook voldoende flexibiliteit behoudt in uw bedrijfsvoering. Algemeen geldende regels, zoals voortvloeiend uit het Activiteitenbesluit, worden inzichtelijk gemaakt en voor eventueel aanvullende activiteiten wordt de betreffende vergunningaanvraag opgesteld.

Langdurig betrokken
KWA stelt vergunningaanvragen op, beoordeelt (concept-)beschikkingen, onderhandelt met het bevoegde gezag, ondersteunt bij handhavingskwesties en begeleidt zonodig bezwaar- of beroepsprocedures. Wij streven naar een langdurige relatie met onze opdrachtgevers, dus na het verkrijgen van een vergunning blijven wij desgewenst betrokken met technische of juridische ondersteuning.
Bekijk ook:
Nieuws