(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

15-02-2018

Versneld loskoppelen van aardgas, zo begin je

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2023, 186 PJ te verduurzamen.

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2023, 186 PJ te verduurzamen met overige hernieuwbare technieken, exclusief wind op land, wind op zee, bij- en meestook van duurzaam geproduceerde biomassa en biobrandstoffen. Om te kunnen voldoen aan deze afspraak, moeten er extra maatregelen komen om de markt sneller en vaker te laten kiezen voor duurzame energie. Ook door de toenemende schade-effecten rondom de aardgaswinning in Groningen en daarmee het verder dichtdraaien van de gaskraan, neemt de urgentie toe om de gehele bebouwde omgeving zo snel mogelijk van het gas los te koppelen. Een verre van eenvoudige opgave voor vooral de bestaande bouw.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft KWA gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de kansen voor de toepassing van duurzame installatieconcepten binnen de bestaande bebouwde omgeving. Als uitgangspunt is genomen dat de installatieconcepten volledig duurzaam kunnen voorzien in zowel de warmte- als koudevraag. De onderzochte installatieconcepten zijn bodemenergiesystemen, luchtgebonden warmtepompsystemen, zonnecollectorsystemen en biomassasystemen.

Technologiematrix
Om dit uit te kunnen voeren, heeft KWA een Technologiematrix ontwikkeld. Op basis van het energieverbruik en energieprofiel van de onderzochte eindgebruikers, is inzichtelijk gemaakt welke installatieconcepten kostentechnisch en energetisch gezien de meeste winst opleveren en onder welke voorwaarden deze kunnen worden toegepast in de bestaande bebouwde omgeving. Dit rapport wordt binnenkort gepubliceerd.

Maatwerk is nodig
KWA heeft een groot aantal sectoren binnen het midden- en kleinbedrijf onderzocht en vergeleken. De conclusie die wij hieruit trekken, is dat ieder bedrijf anders is. Je kunt niet zeggen dat bepaalde installaties kansrijk zijn voor bepaalde segmenten. Dat vraagt echt om maatwerk-advies. Uit dat maatwerk-advies wordt duidelijk of het mogelijk is om op kosteneffectieve wijze en zonder comfortverlies, de overstap te maken naar een duurzame klimaatinstallatie.

Om tot een maatwerk-advies te komen, moeten onder andere onderstaande vragen of afwegingen, conform de Trias energetica, beantwoord worden. Daarna kan pas bepaald worden welk duurzaam installatieconcept kansrijk is voor een bedrijf. Feit is dat er flinke investeringen gedaan moeten worden om bestaande gebouwen volledig van het gas los te koppelen.

Is het kosteneffectief om te investeren in de isolatiewaarde van de thermische schil?
Is het afgiftesysteem geschikt voor lage temperatuurverwarming? Of is het kosteneffectiever om te investeren in een duurzaam installatieconcept dat de benodigde hoge afgiftetemperaturen kan produceren?
Is het in de huidige situatie mogelijk om te investeren in een aanvullende duurzame propositie, waardoor gedeeltelijk energie kan worden bespaard (bivalent systeem), of is het zinvoller om direct volledig over te stappen op een duurzame klimaatinstallatie waardoor het gebouw direct van het gas los kan worden gekoppeld?
Op welk moment of welke momenten ga ik investeren in een duurzame installatie?
Welke subsidiemogelijkheden zijn er?
Enzovoorts.

KWA is uitstekend in staat u te helpen bij het opstellen van een maatwerkplan, voor het kosteneffectief omzetten van uw huidige pand naar een volledig energieneutraal gebouw.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Ad van Bokhoven of Bas Oldenhof.

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

Geschreven door
Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Volgend bericht

02-03-2018

Strenge toetsing Energie-Efficiency-Plannen

in energieconvenanten MJA3 en MEE

Gerelateerde dienst
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...