(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

02-03-2018

Strenge toetsing Energie-Efficiency-Plannen

in energieconvenanten MJA3 en MEE

De Energie-EfficiencyPlannen (EEP’s) in de vorige ronde, in 2012, werden vrijwel allemaal door RVO.nl in één keer akkoord bevonden. Ingegeven door enerzijds de stevige doelen vanuit het Energieakkoord en de ambities ten aanzien van de CO2 -reductie in 2050 en anderzijds door het achterblijven van de energie-efficiencyverbeteringen door diverse industriële sectoren, is dat in de laatste ronde van de energieconvenanten wel anders: geen enkel EEP 2017-2020 is direct goedgekeurd.

CO2-neutraal in 2050
Het zijn spannende tijden op het gebied van energiebesparing en CO2-emissiereductie. Met het Energieakkoord uit 2013 stelt Nederland zich stevige doelen voor 2020. Het klimaatakkoord in Parijs vereist verdergaande nationale klimaatplannen, met een doorkijk naar 2050. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna nul in 2050.

EEP elke vier jaar geactualiseerd
Elke deelnemer aan het convenant is verplicht elke vier jaar een EEP op te stellen, waarin het bedrijf laat zien welke efficiëntiemaatregelen zij de komende jaren gaat uitvoeren. In 2016 werden de Energie-EfficiencyPlannen (EEP’s) geactualiseerd voor de laatste periode 2017-2020 van de convenanten. Hoe de energieconvenanten na 2020 worden vervolgd is nog onduidelijk.

Door de stevige doelen vanuit het Energieakkoord, de ambities ten aanzien van de CO2-reductie in 2050 en het achterblijven van de energie-efficiencyverbeteringen door diverse industriële sectoren, heeft het Ministerie van Economische zaken de teugels strakker aangehaald. Met als resultaat dat geen enkel EEP direct is goedgekeurd. De eerste reactie van RVO.nl op de EEP’s was een set met aanvullende vragen, tot verrassing van menig deelnemer. De verbazing was extra groot, omdat de energiebesparingsdoelstellingen aanzienlijk ambitieuzer zijn dan in de EEP-ronde van 2012.

Vijf jaar terugverdientijd of meer
De controle is vooral gericht op het achterhalen of een bedrijf er alles aan heeft gedaan om de rendabele maatregelen, dat zijn maatregelen met een simpele terugverdientijd van vijf jaar of minder, boven water te krijgen. Lange tijd leek het erop dat er strengere wetgeving zou komen voor de energie-intensieve industrie, omdat zij de doelstelling uit het Energieakkoord van 9 PJ extra energiebesparing niet gingen halen. Begin april 2017 is er echter alsnog een akkoord gesloten dat moet leiden tot deze besparing.

Als KWA hebben we meer dan 150 bedrijven geholpen met het opstellen van hun EEP. Uit onze ervaring blijkt ook dat het interne draagvlak voor energie besparen steeds verder toeneemt.

Ondertussen zijn alle EEP’s goedgekeurd en is de plannenmakerij weer klaar voor de komende vier jaar. Nu volgt het realiseren van de energiebesparende maatregelen uit de EEP’s. Waarmee de energietransitie op gang komt om in 2050, of zoveel eerder, CO2-neutraal te zijn.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Bart Simons of Bas Oldenhof.

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

Geschreven door
Bas Oldenhof
Energietransitie

Tel.: 0334221341

E-mail: bo@kwa.nl

Bart Simons
EU-ETS (CO2-)emissiehandel

Tel.: 0334221340

E-mail: bs@kwa.nl

Volgend bericht

05-03-2018

Duurzaamheid in realisatie en gebruik

Steeds meer bedrijven kiezen voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering ...

Vorig bericht