(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

12-01-2018

Hoe beroepsziektes met langetermijneffecten voorkomen?

Het aantal bedrijfsongevallen is de afgelopen jaren blijven stijgen.

Het aantal bedrijfsongevallen is de afgelopen jaren blijven stijgen en circa 4.100 werknemers komen jaarlijks te overlijden door de gevolgen van beroepsziekten (Inspectie-SZW, 2018). De Arboregeling spreekt van een beroepsziekte als een blessure of ziekte het gevolg is van ‘een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de werkomstandigheden’. Met andere woorden, waren de ongezonde of onveilige werkomstandigheden er niet geweest, dan was de blessure of ziekte niet opgelopen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot beroepsziekte en is een ontwikkeling die door de Inspectie SZW is gesignaleerd.

Ook in 2018 schenken zij veel aandacht aan dit onderwerp tijdens hun inspecties. Het programma van SZW focust in 2018 (jaarplan Inspectie SZW 2018) op twee aspecten: procesveiligheid en de beheersing van blootstelling aan carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR). Op beide onderwerpen wordt een mix van interventies ingezet. Van inspecties tot communicatie en de beïnvloeding van stakeholders, zoals sociale partners.

Daarnaast is de Inspectie betrokken bij het programma Preventie van beroepsziekte, dat start vanuit de beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW. Dit programma loopt van 2018 tot 2021 en richt zich de eerste twee jaar op het voorkomen van nadelige gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. Waarop het programma zich in de laatste twee jaar gaat richten is nog niet bekend. Om het toezicht aan te scherpen is een speciaal team ingesteld, met gespecialiseerde inspecteurs op het terrein van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Paragraaf 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt dat de werkgever zorgplicht heeft. Het in kaart brengen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de beoordeling daarvan, zijn een onderdeel van deze zorgplicht. Werknemers kunnen beschermd worden door maatregelen toe te passen volgens de arbeidshygiënische strategie:

  1. Elimineren van de bron;
  2. Technische maatregelen;
  3. Collectieve maatregelen bij de bron of organisatorische maatregelen;
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.


Het beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is één van de werkzaamheden die onze arbeidshygiënisten uit kunnen voeren. De blootstelling kan op meerdere manieren beoordeeld worden. De twee meest toegepaste methoden zijn het gebruik van een model en het uitvoeren van metingen. Voor het modelmatig beoordelen van de blootstelling maakt KWA Bedrijfsadviseurs gebruik van Stoffenmanager®. Stoffenmanager® is geaccepteerd door SZW en voldoet aan het vier stappen plan van de Inspectie SZW.

Naast het beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, kunnen onze arbeidshygiënisten ook andere arbeidsomstandigheden meten en beoordelen. Denk hierbij aan het meten van geluid op de werkplek door bijvoorbeeld installaties of gereedschap, maar ook aan klimaatmetingen in kantoorruimten. Ook inspecteren wij werkplekken en werkzaamheden op ergonomische aspecten.

KWA Bedrijfsadviseurs ondersteunt u met onderzoek, metingen, beoordelingen en advies. Daarnaast is het mogelijk om gedurende korte of langere tijd één van onze arbeidshygiënisten op uw locatie in te zetten.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Rodin Bokhorst of Pieter Westers.

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Pieter Westers
Arbeidshygiëne en duurzaam ondernemen

Tel.: 0334221367

E-mail: pw@kwa.nl

Volgend bericht
Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Arbeidshygiëne

Een werkgever is op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemer...