(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

20-10-2020

Veranderingen in regelgeving voor diverse emissies en ZZS

Klaas de Jong gaf in september op de themabijeenkomst 'Afval in de oppervlaktebehandelende industrie' een presentatie over de nieuwe Omgevingswet en het beleid rondom zeer zorgwerkende stoffen (ZZS). In een artikel in vakblad OT geeft hij een toelichting. 

Uit het artikel: 

“Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat alles zoveel mogelijk decentraal wordt geregeld”, zegt Klaas de Jong. “In veel gevallen zal de gemeente het bevoegd gezag zijn voor bedrijven. Gemeenten krijgen ook meer ruimte voor een flexibele en samenhangende beleidsontwikkeling voor bijvoorbeeld recreatie, woningen en bedrijvigheid.

Gemeenten krijgen tot 2030 de tijd om hun bestemmingsplannen om te schrijven naar een omgevingsplan voor de hele gemeente. Bedrijven doen er goed aan het proces van het opstellen van het omgevingsplan (samenvoeging van de bestemmingsplannen) van hun gemeente nauwlettend te volgen om na te gaan of de huidige milieuruimte beschikbaar blijft en zo niet, ervoor te zorgen dat ze inspraak krijgen.”

Ook vertelt Klaas meer over het onderwerp PFAS.

U vindt het gehele artikel in vakblad OT hier. 

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

Geschreven door
Klaas de Jong
Water- en procestechniek

Tel.: 0334221362

E-mail: kdj@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...