(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

24-01-2022

Ontwikkelingen wet- en regelgeving: EU Green Deal en Coalitieakkoord

Houdt u relevante wet- en regelgeving bij? Makeonline helpt u daarbij. 

In compliance zijn, betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. De ontwikkelingen over het 4e kwartaal van 2021 zijn nu beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

Enkele highlights zijn:

Inzet van werkbakken en werkplatforms aan hijskranen

Er is een wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd, waardoor onder andere artikel 7.23d over de toepassing werkbakken en werkplatforms op diverse punten is aangepast. Zo vervalt de plicht een hogere veiligheidskundige in te schakelen om te beoordelen of de inzet van werkbakken en werkplatforms aan hijskranen noodzakelijk is.

EU Green Deal: wetgevingsvoorstellen

De Europese Commissie heeft weer een aantal wetgevingsvoorstellen onder de EU Green Deal gepubliceerd, waaronder:

  • Een voorstel voor een richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen, waardoor onder andere alle nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2030 emissievrij moeten zijn.
  • Een voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, waardoor meer milieudelicten strafbaar worden via het strafrecht. Zo worden ernstige inbreuken op de EU-wetgeving inzake chemische stoffen en ernstige omzeiling van de vereisten betreffende de milieueffectrapportages waardoor er aanzienlijke milieuschade kan ontstaan, toegevoegd aan de lijst van milieudelicten.

Coalitieakkoord 2021- 2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben het Coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepubliceerd. In het akkoord is veel aandacht voor klimaat en energie. Zo wordt het doel voor 2030 in de Klimaatwet, in navolging van de Europese Klimaatwet, tot tenminste 55 procent CO2-reductie ten opzichte van het niveau van 1990. Daarnaast geeft de Rijksoverheid aan het beleid op 60 procent reductie in te richten.

Makeonline helpt u bij uw verplichtingen

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan eens onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Volgend bericht

10-02-2022

Opnieuw uitstel Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld.

Vorig bericht

20-12-2021

KWA levert bijdrage aan boek Hydrogen rocks!

Een nieuw boek over waterstof. 

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...