window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Hannah Meijer

Wet-/regelgeving en Wabo

Profiel

Ik heb een juridische achtergrond, ben betrokken bij het milieu en geïnteresseerd in bedrijfsprocessen. Niet voor niks werk ik al sinds 2012 met veel plezier bij KWA. Mijn doel als adviseur milieu is u als klant zo aangenaam mogelijk door het doolhof van wet- en regelgeving helpen.

''Klant door doolhof van wet- en regelgeving helpen''

Specialismen

Ik ondersteun bedrijven bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Gericht op het inventariseren welke wet- en regelgeving voor een bedrijf relevant is en het bijhouden van de wijzigingen daarop.

Daarnaast ondersteun ik bedrijven bij de beoordeling in hoeverre een bedrijf daadwerkelijk voldoet aan wet- en regelgeving.

Ook kunnen bedrijven mij inschakelen bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer en bij juridische vraagstukken.

Ik stel mezelf graag aan je voor in deze video.

Bekijk ook:
Vergunningen en strategie

Naast de wet- en regelgeving dienen bedrijven te voldoen aan voorschriften zoals vastgelegd in de milieuvergunning(en). ...

Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...