(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

02-05-2024

Omgevingswet: nieuwe ontwikkelingen sinds invoering

Wat zijn uw vragen? 

Sinds 1 januari is de Omgevingswet van kracht. In dit artikel kijken we naar een paar ontwikkelingen sinds die tijd. Eerst de ontwikkelingen in het algemeen en daarna bij gemeentes: hoe ver zijn zij met hun Omgevingsplan?  

De Omgevingswet is nu 1 kwartaal van kracht.  Na de onrustige periode in de media, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is het nu opvallend stil. Enkele ontwikkelingen die onze specialisten in de praktijk tegenkomen.

  • Overheden zijn druk met het beoordelen van aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2024. Deze aanvragen worden behandeld volgens het oude stelsel. Wel zien we dat in nieuwe (ontwerp)vergunningen al rekening wordt gehouden met het stelsel van de Omgevingswet.
  • We krijgen veel vragen van bedrijven over de verschillen tussen de oude wetgeving en de regels onder de Omgevingswet. Zoals: wat betekent het voor ons? Hoe zit het met de bestaande vergunningvoorschriften? Hoe werkt het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
  • KWA adviseurs zijn druk bezig met het inventariseren van de impact van de Omgevingswet voor onze klanten met behulp van de Omgevingswetcheck, het uitvoeren van GAP-analyses en vergunningaanvragen.
  • We krijgen signalen dat ISO 14001 auditors ‘tevreden’ zijn met de eerste stap van de KWA Omgevingswetcheck, namelijk het bepalen van de milieubelastende activiteiten (MBA’s).

Dit jaar aan de slag met impact

Wat adviezen voor uw bedrijf: gebruik het komende jaar om de impact van de Omgevingswet voor uw organisatie inzichtelijk te maken. Begin met het bepalen van de relevante milieubelastende activiteiten. Zorg ervoor dat u de planvorming van lokale overheden, zoals de omgevingsvisie, de provinciale verordening, het gemeentelijke omgevingsplan en de waterschapsverordening, in de gaten blijft houden en gebruikmaakt van inspraakmogelijkheden.

Start bij nieuwe ontwikkelingen binnen uw bedrijf tijdig met het uitzoeken van de impact voor uw eventuele vergunning(situatie).

De transitie naar de Omgevingswet is niet een eenmalige actie, maar onderdeel van een doorlopend proces. Het is daarom voor uw bedrijfsvoering belangrijk dat u het proces inricht om blijvend vooruit te kijken, zodat het u helpt de juiste strategische afwegingen te maken.

1 Omgevingsplan per gemeente

Lokale regels en afwegingen over thema’s zoals geluid, geur en bouwen spelen een grote rol onder de Omgevingswet. Dit betekent een grotere invloed van uw lokale omgeving op uw bedrijfsvoering. Per 1 januari 2024 spreken we niet meer over een (of meerdere) bestemmingsplan(nen) per gemeente, maar over 1 Omgevingsplan per gemeente.

Onze ervaring is dat alle gemeentes werken aan het opstellen van hun Omgevingsplan. De resultaten zijn nog wisselend. Zo zijn er gemeentes die voor gebiedsdelen (zoals op wijkniveau) met planvorming bezig zijn. Maar ook gemeentes die in eerste instantie vanuit deelthema’s (denk aan water, verkeer etc)  te werk gaan. Ook zien we bij een aantal bedrijven dat er meer vooroverleg plaatsvindt in de besluitvorming over gebiedsontwikkelingen en vergunningverlening.

Tijdelijke overgangsregeling

Gemeentes hebben tot 1 januari 2032 de tijd om hun lokaal Omgevingsplan op te stellen. In de tussenperiode is sprake van een tijdelijke overgangsregeling. Die bestaat uit de zogeheten bruidsschat en de bestemmingsplannen.  In de periode tot 2032 kan het Omgevingsplan van uw gemeente regelmatig veranderen. We raden u aan ontwikkelingen in uw gemeente in de gaten te houden en zeker gebruik te maken van inspraakmogelijkheden.

Neem contact op als u meer wil weten.

Bekijk ook:
Cursus Omgevingswet

Al het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Jette Muijsson
Milieu

Tel.: 0334221379

E-mail: jm@kwa.nl

Mieke Lucas
Vergunningen en milieu

Tel.: 0334221385

E-mail: ml@kwa.nl

Volgend bericht
Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...