(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

25-04-2024

Concept SIKB rapport 2024-1 ‘Onderhouds- en inspectieprogramma bedrijfsriolering’

Tot 15 mei een reactie geven. 

De wetgever heeft in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) en het BBT-document ‘Bodembescherming: combinatie van voorzieningen en maatregelen’ (BB-cvm) voorgeschreven wanneer het verplicht is om de bedrijfsriolering te inspecteren en op welke wijze de inspectie dient plaats te vinden.

In beginsel wordt het rioolstelsel (m.u.v. de afscheidingsinstallatie voor lichte vloeistoffen) hydrologisch gemeten volgens AS SIKB 6700. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, mag overgegaan worden tot het opstellen van een onderhouds- en inspectieprogramma waarbij (camera-)inspectie volgens NEN-EN 13508-2 is toegestaan. Inspectie van de bedrijfsriolering volgens deze norm is niet rechtstreeks voorgeschreven in het Bal of het BB-cvm en is alleen toegestaan als er in het opgestelde onderhouds- en inspectieprogramma naar de NEN-EN 13508-2 is verwezen.  

Zoals in het Bal en in het BB-cvm is aangegeven, moet het onderhouds- en inspectieprogramma opgesteld zijn volgens het CUR rapport 2001-3 ‘Beheer bedrijfsriolering bodembescherming’.

Aangezien het CUR rapport sinds 2001 niet meer is geactualiseerd, wordt dit document niet meer geschikt geacht als BBT-document. Onlangs is het concept SIKB rapport 2024-1 ‘Onderhouds- en inspectieprogramma bedrijfsriolering’ opgesteld. Na vaststelling wordt dit rapport door het CUR rapport 2001-3 vervangen en als BBT-document worden beschouwd.

Tot 15 mei 2024 kunnen belanghebbenden een reactie geven op het concept SIKB rapport 2024-1.

Meer informatie vindt u op deze website.

 

Bekijk ook:
Geschreven door
Suzanne Por
Bodembescherming en bodemonderzoek

Tel.: 0334221324

E-mail: spo@kwa.nl

Volgend bericht
Gerelateerde dienst
Industrieel (afval)water

Binnen de industrie wordt veel water gebruikt. Daarbij komt afvalwater vrij, wat afgevoerd moet worden. Voor watergebrui...