Jette Muijsson

Milieu en veiligheid

Profiel

Met ervaring als KAM-coördinator en als adviseur begrijp ik het speelveld waar u zich in begeeft. Uw vraag staat centraal en ik probeer in overleg een passende oplossing te vinden. Kernbegrippen hierbij zijn pragmatische benadering, maatwerk, resultaatgericht en samenwerken.

Specialiteiten

Mijn kennis ligt op het gebied van zowel milieu als veiligheid. Vergunningentrajecten (procesbegeleiding en strategiebepaling), het ‘in compliance komen’ zijn aan mij besteed, net als het opzetten en implementeren van veiligheidsmanagementsystemen en het opstellen van PBZO-documenten.

Daarnaast heb ik ervaring met de begeleiding en uitvoering van verschillende veiligheidsstudies (HAZOP, installatiescenario’s) en ben ik gediplomeerd Veiligheidsadviseur ADR.

Bekijk ook:
Milieu en omgeving

Ieder bedrijf beïnvloedt gewild of ongewild de leefomgeving van mensen, flora en fauna. Wij helpen u deze effecten tot ...

Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...

Veiligheidsadviseur ADR

Zijn er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig? In dat geval is de kans groot dat er één of meerdere activitei...

Externe veiligheid / Brzo

Externe veiligheid/Brzo gaat over risicobeheersing rondom uw bedrijf: als u met gevaarlijke stoffen werkt, moet u niet a...