(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

25-07-2022

In compliance zijn: ontwikkelingen wet- en regelgeving Q2 2022

Is uw bedrijf in compliance? KWA helpt u hierbij met de tool Makeonline. 

Is uw bedrijf in compliance? In compliance zijn betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. KWA helpt u hierbij met onze tool Makeonline. De ontwikkelingen over het 2e kwartaal van 2022 zijn nu beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

Deze highlights zijn belangrijk:

Nieuwe ARIE-regeling gaat later in

De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is van toepassing op bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen dan krijgt u mogelijk te maken met de nieuwe ARIE-regeling. De inwerkingtreding van de regeling is onlangs uitgesteld naar 1 januari 2023. Er is overgangsrecht van toepassing. Dit houdt in dat u tot 1 januari 2024 de tijd heeft om aan de verplichtingen te voldoen. Dit betreft onder andere een aanvullende RI&E, een bijbehorend noodplan en een veiligheidsbeheerssysteem. Hier vindt u meer informatie. 

Valt u straks onder de ARIE-plicht?

---------------------------------------------------------------------------------

Publicatie Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

Het kabinet heeft onlangs het ontwerp van het Beleidsprogramma Klimaat gepresenteerd. In dit beleidsprogramma zijn de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar beschreven. Het programma is gericht op het realiseren van de (aangekondigde) aangescherpte doelen uit de Klimaatwet met als doel de emissie van broeikasgassen per 2030 met 55 procent te verlagen. Om dit doel te bereiken is een pakket aan maatregelen beschreven met een doel van 60 procent reductie, om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Heeft u al een strategisch plan om te komen tot de vereiste reductie van de uitstoot van broeikasgassen?

---------------------------------------------------------------------------------

Herziening Richtlijn Industriële Emissies

Er is een ontwerptekst voor een wijziging van de Richtlijn Industriële Emissies (Richtlijn 2010/75/EU) gepubliceerd. Het doel van de herziening van de richtlijn is het transformeren van de industrie naar nulvervuiling door het stimuleren van de toepassing van (baanbrekende) technologieën en zo bij te dragen tot de doelstellingen van de Europese Green Deal: koolstofneutraliteit, verhoogde energie-efficiëntie, een niet-giftig milieu en een circulaire economie. Met de herziening worden diverse wijzigingen doorgevoerd die impact op u kunnen hebben. Zo worden strengere eisen gesteld aan IPPC-installaties en komen meer installaties te vallen onder de toepassing van deze richtlijn.

Wilt u weten wat er op u af gaat komen?

-----------------------------------------------------------------------------

Eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen?

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan eens onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Volgend bericht
Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...