(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

07-07-2022

Bovenwettelijk CO2-reductie-potentieel van niet-heffingsplichtige industriële bedrijven

KWA deed 2021 in opdracht van het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat onderzoek. 

CO2-reductie is een hot item. Het klimaat verandert. Wat gaan we eraan doen? In dit artikel kijken we met deze vraag in het achterhoofd naar de niet-heffingsplichtige industriële bedrijven. KWA deed 2021 in opdracht van het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat (EZK) onderzoek naar hun bijdrage aan de CO2-reductie. 

Het rapport werd onlangs geciteerd in de gepubliceerde brief van minister Jetten aan de Tweede Kamer over de aanscherping energiebesparingsplicht. In tegenstelling tot onze conclusies ziet EZK echter geen toegevoegde waarde in een vervolg van de energiebesparingsconvenanten als geschikt instrument om meer energiebesparing en meer CO2-reductie te realiseren. Positief is wel dat de concernaanpak nader wordt onderzocht. Hier vindt u het rapport. 

Verder wordt onze conclusie geciteerd dat ook kennis en expertise van belang zijn. Met de juiste interactie tussen experts en een intrinsieke motivatie bij het bedrijf blijkt er vaak veel meer CO2-reductie mogelijk, bijvoorbeeld op basis van een diepgravende analyse door het bedrijf samen met experts en toeleveranciers.

Hoe zat het ook alweer? 

Eind 2020 verliep het Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3)-convenant tussen bedrijfsleven en overheid. In dit convenant spraken de MJA-bedrijven af een bepaalde energie-efficiëntieverbetering te bereiken. Dat is ook gelukt. De bedrijven en de overheid willen wel een nieuw convenant afsluiten, maar zijn er nog niet uit onder welke voorwaarden. Daarom gaf EZK KWA de opdracht te onder­zoeken welke mogelijke CO2-reductie voor niet-heffingsplichtige industriële bedrijven kunnen behalen.

3 vragen centraal in onderzoek

De 1e vraag: hoeveel CO2-reductie kan er worden behaald tot 2030?

De adviseurs van KWA zijn dat gaan onderzoeken en berekenen. Uiteindelijk is de conclusie dat de circa 1.300 niet-heffingsplichtige bedrijven 1,5 megaton  CO2-reductie kunnen realiseren op aardgas en elektriciteit. Zij moeten dan wel de energiebesparende maatregelen uitvoeren. Van deze 1,5 megaton is circa 1 megaton haalbaar met maatregelen met een terugverdientijd van groter dan 5 jaar.

De 2e vraag: hoeveel CO2-reductie kunnen de niet-heffingsplichtige bedrijven bereiken in de keten, zoals gebruik van grondstoffen, transport en producten?

Een voorbeeld: wat in het proces bij de melkproductie kun je beïnvloeden: het voer voor de koe, de melktank, het vervoer naar de fabriek, langer houdbare melk maken. Elementen die samen voor een flinke CO2-reductie kunnen zorgen, blijkt uit berekeningen van KWA. In de keten kan circa 30% tot 70% CO2-reductie worden behaald ten opzichte van het totale verbruik van deze bedrijven.

Bij de 3e vraag brachten de KWA adviseurs in beeld welke (technische, economische en juridische) randvoorwaarden benut moeten worden om deze potentiële CO2-reductie te kunnen halen. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen, infrastructuur, kennis en gewenst financieel instrumentarium.

Aanvullend beleid 

Het onderzoeksrapport heeft een jaar bij het ministerie van EZK gelegen en is onlangs gepubliceerd. Hierin concludeert EZK dat er geen toegevoegde waarde is in een vervolg van de energiebesparingsconvenanten. Het bovenwettelijk potentieel van 1 megaton CO2-reductie wil de minister van EZK via aanvullend beleid bewerkstelligen. Dit beleid richt zich op de geïdentificeerde randvoorwaarden, zoals ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling, toegang tot betrouwbare en betaalbare duurzame energie en financiering. In het najaar zal EZK op de precieze vormgeving terugkomen.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Fons Heuven
Energie en stoom

Tel.: 0334221337

E-mail: ajh@kwa.nl

Berry de Jong
Procestechniek en Energie

Tel.: 0334221344

E-mail: bj@kwa.nl

Vorig bericht

04-07-2022

Een APK van uw ontgasser

Voorkom corrosie in uw stoomsysteem door de aanwezigheid van zuurstof.

Gerelateerde dienst
Energie- en procestechniek

Uw productieproces heeft diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. KWA speelt bij all...