(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

09-01-2023

Nieuwe ARIE-regeling per 2023: meer bescherming voor medewerkers

De overheid wil werknemers beter beschermen. 

De huidige bescherming van werknemers tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen laat  volgens de overheid te wensen over. De huidige ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) blijkt onvoldoende veiligheid te bieden en is lastig te handhaven. Met de nieuwe ARIE- regeling, die op 1 januari 2023 is ingegaan, wil de overheid werknemers beter beschermen tegen risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen.

Daarom ook is in 2021 een nieuwe opzet van de ARIE-regeling gepubliceerd. Deze nieuwe regeling heeft als doel werknemers beter te beschermen tegen zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen, en de gevolgen daarvan. De systematiek is vergelijkbaar met die van Brzo 2015.

Arbeidsomstandighedenregeling praktisch ingevuld

Afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de gevaarlijke stoffen moet een bedrijf beheersmaatregelen nemen. Na het Arbeidsomstandighedenbesluit is nu ook de Arbeidsomstandighedenregeling praktisch ingevuld.

Valt uw bedrijf onder de ARIE-regeling?

Onze belangrijkst boodschap is: kijk of uw bedrijf nu wél onder de ARIE-regeling valt, als dat eerder niet het geval was. Of kijk, als u al onder de huidige ARIE-regeling valt, of de voorwaarden zijn veranderd.

Aandachtspunten

  • De huidige ongeveer 400 Brzo-bedrijven vallen sowieso onder de ARIE-regeling. Dat betekent dat ze een kennisgeving moeten doen bij het bevoegd gezag, ditmaal bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat gebeurt dus niet automatisch! KWA kan u daarbij ondersteunen.
  • Daarnaast zijn er nog zo’n 200 tot 300 bedrijven die met ingang van 2023 ook onder de ARIE-regeling gaan vallen.
  • Er is een lijst met drempelwaarden voor categorieën van gevaarlijke stoffen en één voor individuele stoffen. Staat uw vergunning u toe meer gevaarlijke stoffen in huis te hebben dan de drempelwaarden aangeven, dan valt uw bedrijf onder de nieuwe ARIE-regeling.
  • Er is ook een zogeheten sommatieregel: voor alle (categorieën van) gevaarlijke stoffen binnen uw inrichting worden de fracties (hoeveelheid gedeeld door de drempelwaarde) bij elkaar opgeteld. Als de som van de fracties meer dan 1 is, valt het bedrijf ook onder de ARIE-regeling.
  • Om te voldoen, dient u een veiligheidsbeheersysteem op te stellen op basis van geïnventariseerde scenario’s voor incidenten. Ook moet er een preventiebeleid zware ongevallen komen. Uw bedrijf moet voorbereid zijn op eventuele incidenten. Heeft u al dergelijke noodplannen? Check ze dan en kijk dan of er verbeteringen mogelijk zijn.
  • Er geldt overgangsrecht tot 1 januari 2024. U krijgt dus een jaar de tijd om te voldoen aan de ARIE-regeling. KWA raadt u aan tijdig aan de slag te gaan.

Uiteraard kan KWA u helpen met de kennisgeving, onderzoek, rekenwerk en alles wat nodig is. Kent u ons platform Makeonline al? Met Makeonline ondersteunen wij talloze bedrijven, groot en klein, om te voldoen aan wet- en regelgeving. Zo ook aan de ARIE-regeling.

Hier vindt u de regeling

Onderstaande link verwijst naar de regeling. Dat is de laatste versie en deze dient u nu te gebruiken. Het kan gebeuren dat er een gewijzigde versie als de definitieve versie wordt gepubliceerd. Dus hou het in de gaten. Voorlopig is ons advies deze versie te gebruiken. 

Meer kennis via de Brzo-werkgroep

KWA faciliteert sinds 2016 de Brzo-werkgroep. In deze netwerkgroep wisselen leden kennis, inzichten en ervaringen uit met als doel om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Vanaf 2023 breidt de werkgroep uit met ARIE-plichtige bedrijven. Kijk op brzowerkgroep.nl voor meer informatie.

Bekijk ook:
Geschreven door
Erik Krops
Bouwveiligheid en VGM-manager

Tel.: 0334221380

E-mail: egk@kwa.nl

Gerard Oude Wesselink
Procestechniek en installatieveiligheid

Tel.: 0334221343

E-mail: gow@kwa.nl

Volgend bericht

10-01-2023

Fons Pennartz neemt afscheid van KWA

Fons vertelt het u zelf. 

Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...