16-08-2018

Hoe duurzaam is biobrandstof voor de opslagtank?

Voldeed voorheen een brandstofopslagtank aan alle eisen, dan vielen de problemen tijdens de gebruiksfase meestal mee. Tegenwoordig worden eigenaren van brandstofopslagtanks verrast door het vroegtijdig falen ervan.

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het vakblad inNOVE magazine, nummer 1 juni 2018.

Voldeed voorheen een brandstofopslagtank aan alle eisen, dan vielen de problemen tijdens de gebruiksfase meestal mee. Je hield rekening met de routinematige inspecties en onderhoudswerkzaamheden en wist dan dat de tank zeker 20 à 25 jaar mee kon gaan.

Tegenwoordig worden eigenaren van brandstofopslagtanks verrast door het vroegtijdig falen ervan.

Water in biobrandstof
Sinds 2007 wordt steeds meer biobrandstof toegevoegd als zijnde brandstof voor het vervoer. In biobrandstoffen zit meer water dan in traditionele brandstoffen. Zo neemt biodiesel tot 30 maal meer water op dan gewone diesel.

Corrosie en microbiologische groei treden met name op wanneer water aanwezig is. En juist in opslagtanks vindt, door langdurige stilstand, scheiding van de brandstof en het water plaats. De bacteriën in deze waterlaag voeden zich vervolgens onder andere met de brandstof (koolstofbron). Men ondervindt dan ook steeds meer corrosieproblemen in bovengrondse en ondergrondse opslagtanks.

Microbiologically Influenced Corrosion
Microbiologische corrosie is één van de meest voorkomende vormen van corrosie in watersystemen. Tegelijkertijd is het ook één van de meest complexe en minst bekende processen. Vaak spreekt men van microbiologisch beïnvloede corrosie (Microbiologically Influenced Corrosion), aangeduid als MIC.

Hoe MIC ontstaat
Bacteriën vormen een biofilmlaag, een slijmlaag, waarin verschillende soorten bacteriën zich kunnen nestelen. Deze verschillende bacteriën kunnen elkaar en daarmee het corrosieproces versterken. Sommige bacteriën produceren een omgeving die andere bacteriën prettig vinden. Enkele bevorderen corrosieprocessen, doordat ze bijvoorbeeld waterstof opnemen, andere vormen zure afvalstoffen die het staal van de opslagtank direct aantasten. Weer andere bacteriën vormen afzettingen, waar, door verschil in beluchting, een milieu ontstaat dat het staal hieronder aantast.

Corrosie
Of de aanwezige bacteriën inderdaad een biofilmlaag vormen en of dit uiteindelijk tot versnelde corrosie leidt, heeft met veel verschillende aspecten te maken. Een feit is dat de aanwezigheid van water de kans op MIC sterk vergroot. En wanneer de omstandigheden eenmaal gunstig zijn voor de bacteriën, kan dit in een zeer korte periode leiden tot totale perforatie van de tankwand.

Het toepassen van biobrandstof kan duurzaam zijn uit oogpunt van het milieu. Maar dat is zeker niet vanzelfsprekend voor de tot op heden toegepaste stalen opslagtanks.

Het volledige artikel later nog eens teruglezen? Download het artikel als PDF.

Bekijk ook:
Cavitatie corrosie

Een 3e voorbeeld uit de Corrosie Atlas. Waardoor ontstaat cavitatie en wat kunt u als preventie doen...

Geschreven door
Mascha van Hofweegen
Corrosie en water

Tel.: 0334221356

E-mail: mvh@kwa.nl

Jette Muijsson
Milieu en veiligheid

Tel.: 0334221379

E-mail: jm@kwa.nl

Volgend bericht

20-08-2018

De nieuwe NEN-ISO 45001, een paar highlights

Al in 2013 werd besloten de norm OHSAS 18001 voor Arbomanagement te gaan herzien en om te zetten in ...

Vorig bericht

02-08-2018

Bodemenergie rendabel?

Extra maatregelen zijn nodig om gebruikers sneller en vaker te laten kiezen voor duurzame energie, s...

Gerelateerde dienst
Corrosie(preventie)

Onze kennis van waterbehandeling, materialen en procesinstallaties zorgt ervoor dat wij specialist zijn in het identific...