(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

17-05-2021

Hoe duurzaam is biobrandstof voor de opslagtank?

Als een brandstofopslagtank voldeed aan alle eisen, dan vielen de problemen tijdens de gebruiksfase meestal mee. Tegenwoordig worden eigenaren van brandstofopslagtanks soms verrast door het vroegtijdig falen ervan. Bij u ook?


Eigenaren hielden rekening met de routinematige inspecties en onderhoudswerkzaamheden en wisten dan dat de tank zeker 20 à 25 jaar mee kon gaan. Tegenwoordig worden eigenaren van brandstofopslagtanks verrast door het vroegtijdig falen ervan. Hoe komt dat? 

Water in biobrandstof

Sinds 2007 wordt steeds meer biobrandstof toegevoegd als brandstof voor het vervoer. In biobrandstoffen zit meer water dan in traditionele brandstoffen. Zo neemt biodiesel tot 30 maal meer water op dan gewone diesel.

Corrosie en microbiologische groei treden met name op wanneer water aanwezig is. En juist in opslagtanks vindt, door langdurige stilstand, scheiding van de brandstof en het water plaats. De bacteriën in deze waterlaag voeden zich vervolgens onder andere met de brandstof (koolstofbron). Eigenaren ondervinden dan ook steeds meer corrosieproblemen in bovengrondse en ondergrondse opslagtanks.

Microbiologically Influenced Corrosion

Microbiologische corrosie is één van de meest voorkomende vormen van corrosie in watersystemen. Tegelijkertijd is het ook één van de meest complexe en minst bekende processen. Het wordt microbiologisch beïnvloede corrosie (Microbiologically Influenced Corrosion) genoemd, aangeduid als MIC.

Hoe MIC ontstaat

Bacteriën vormen een biofilmlaag, een slijmlaag, waarin verschillende soorten bacteriën zich kunnen nestelen. Deze verschillende bacteriën kunnen elkaar en daarmee het corrosieproces versterken. Sommige bacteriën produceren een omgeving die andere bacteriën prettig vinden. Enkele bevorderen corrosieprocessen, doordat ze bijvoorbeeld waterstof opnemen, andere vormen zure afvalstoffen die het staal van de opslagtank direct aantasten. Weer andere bacteriën vormen afzettingen, waar door verschil in beluchting, een milieu ontstaat dat het staal hieronder aantast.

Versnelde corrosie?

Of de aanwezige bacteriën inderdaad een biofilmlaag vormen en of dit uiteindelijk tot versnelde corrosie leidt, heeft met veel verschillende aspecten te maken. Een feit is dat de aanwezigheid van water de kans op MIC sterk vergroot. En wanneer de omstandigheden eenmaal gunstig zijn voor de bacteriën, kan dit in een korte periode leiden tot totale perforatie van de tankwand.

Het toepassen van biobrandstof kan duurzaam zijn uit oogpunt van het milieu. Maar dat is zeker niet vanzelfsprekend voor de tot op heden toegepaste stalen opslagtanks.

Het volledige artikel later nog eens teruglezen? Download het artikel als PDF.

Dit artikel is gepubliceerd in het vakblad inNOVE magazine, nummer 1 juni 2018.

Bekijk ook:
Koelsysteem hapert door corrosie

Corrosie zorgt voor complexe problemen, KWA biedt hulp. 

Geschreven door
Frank de Vos
Corrosie en water

Tel.: 0334221315

E-mail: fdv@kwa.nl

Mascha van Hofweegen
Corrosie en water

Tel.: 0334221356

E-mail: mvh@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Corrosie(preventie)

Onze kennis van waterbehandeling, materialen en procesinstallaties zorgt ervoor dat wij specialist zijn in het identific...