(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

22-04-2021

Ontwikkelingen wet- en regelgeving: afschaffen rookruimtes en stikstofreductie

In compliance zijn betekent dat u relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop, in kaart moet brengen voor uw bedrijf. De ontwikkelingen over het 1e kwartaal van 2021 zijn nu beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

Enkele highlights zijn:

Afschaffen rookruimtes

Per 1 juli 2021 zijn rookruimtes in (semi)publieke en openbare gebouwen verboden. Het bedrijfsleven krijgt tot 1 januari 2022 de tijd om het sluiten van de rookruimtes te realiseren. In navolging van de Tabaks- en rookwarenwet wordt nu ook het Tabaks- en rookwarenbesluit hierop aangepast.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Voor diverse ZZS is de grenswaarde als maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) van de immissieconcentratie  toegevoegd. Dit betreft nog een ontwerpwijziging en wordt opgenomen in bijlage 13 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Hierdoor moet voor meer stoffen een immissietoets worden uitgevoerd om vast te stellen of aan de MTR wordt voldaan.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

De definitieve tekst van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering gepubliceerd. Deze wet wijzigt de Wet natuurbescherming (Wnb). Het doel van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is het realiseren van een gunstige of (waar dat nog niet mogelijk is) verbeterde staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitats. 

Ook eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen? Overweeg dan onze online tool Makeonline. Hiermee maakt u aantoonbaar op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving? Neem contact met ons op.

Bekijk ook:
Geschreven door
Hannah Meijer
Coördinator content Makeonline

Tel.: 0334221389

E-mail: ham@kwa.nl

Volgend bericht
Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...