(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

25-11-2019

Belangrijke wijzigingen voor PGS 15 opslag nieuwe stijl

Heeft u binnen uw bedrijf een PGS 15 opslag? Dan is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen op dit gebied.

Hoe zijn die wijzigingen tot stand gekomen? Begin september is de conceptversie van de PGS 15 'opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' beschikbaar gesteld voor commentaar door de programmaraad van de PGS-beheerorganisatie. Aan de hand van het ingediende commentaar wordt de PGS 15 mogelijk nog aangepast. Als er veel wijzigingen worden doorgevoerd, komt er eventueel nog een 2e commentaarronde.

Herschreven naar nieuwe stijl

Belangrijkste wijziging is dat de PGS 15 is herschreven naar de nieuwe stijl. Simpel gezegd komt het er op neer dat alle voorschriften hernoemd zijn naar maatregelen. Aan deze maatregelen zijn scenario’s en doelstellingen gekoppeld. Deze nieuwe stijl van indelingen maakt een goede aansluiting met de toekomstige omgevingswetgeving mogelijk.

Leesbaarheid is vergroot

Inhoudelijk zijn de voorschriften (= maatregelen) beperkt aangepast. Er zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd die de leesbaarheid vergroten. Zo is het hoofdstuk dat gaat over de opslag van meer dan 10 ton aangepast, zodat de maatregelen per beschermingsniveau zijn opgenomen. Dit verhoogt de leesbaarheid aanzienlijk omdat u zich dan kan beperken tot de algemene maatregelen en tot de maatregelen van het benodigde beschermingsniveau dat van toepassing is. De maatregelen van de andere beschermingsniveaus kunnen worden genegeerd.

Ondergrenzen opslag gasflessen gewijzigd

De ondergrenzen voor de opslag van gasflessen is gewijzigd en is nu afhankelijk van het soort gas dat in de gasfles zit. Zo geldt voor giftige of bijtende gassen een ondergrens van 25 liter en voor brandbare een ondergrens van 50 liter. Voor overige gassen blijft de ondergrens 125 liter. Deze wijziging betekent dat als u meer dan 1 gasfles met bijvoorbeeld acetyleen heeft (die niet onder werkvoorraad valt), deze al in een opslagvoorziening moet worden opgeslagen. Voorheen zou dat pas hoeven bij meer dan 2 gasflessen.

Inrichting wordt activiteit

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 verdwijnt het begrip ‘inrichting’ en wordt dat vervangen door het begrip ‘activiteit’. De concept PGS 15 sluit hierop aan en daarom is het begrip ‘inrichting’ vervangen door het begrip ‘activiteit’. Dit kan consequenties voor bedrijven hebben als de grenzen van de inrichting wezenlijk verschillen van de grenzen van de activiteit. De te hanteren veiligheidsafstanden kunnen daardoor groter of kleiner worden. Hierdoor is het mogelijk dat u een opslagvoorziening kan plaatsen op een locatie waar dat voorheen niet mogelijk was.

Wilt u meer weten over deze wijzingen van de PGS 15 en weten wat de mogelijkheden en consequenties zijn voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen bijpraten.

Bekijk ook:
Cursus Omgevingswet

Al het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Geschreven door
Jette Muijsson
Milieu

Tel.: 0334221379

E-mail: jm@kwa.nl

Volgend bericht

16-12-2019

KWA slaagt voor audit asbestinventarisatie

Ook dit jaar is KWA geaudit voor de jaarlijkse externe asbest SC-540. Het resultaat is, zoals ieder ...

Vorig bericht

14-11-2019

Geen verplichting tot ledverlichting

Onze klanten vragen ons of led-verlichting per 1 juli 2020 verplicht wordt in bedrijven. Er zijn rad...

Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...