window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

16-12-2019

KWA slaagt voor audit asbestinventarisatie

Ook dit jaar is KWA geaudit voor de jaarlijkse externe asbest SC-540. Het resultaat is, zoals ieder jaar, positief.

Zoals het officieel heet: KWA is conform Het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering,  zoals bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling, bevoegd tot het uitvoeren van asbestinventarisaties in gebouwen en installaties.

17e jaar op rij

KWA heeft hiermee voor het 17e jaar op rij laten zien dat deze dienst conform de geldende wet- en regelgeving, bij haar industriële klanten te hebben uitgevoerd.

Uiteraard gaan we hiermee door. Heeft u vragen op het gebied van asbest? Neem dan contact op met onze adviseur.

Bekijk ook:
Training interne audit-programmamanager

Bent u verantwoordelijk voor interne auditprogramma's? Dan is deze training iets voor u. 

Geschreven door
Hendrik Koudijs
DIA en veiligheid

Tel.: 0334221319

E-mail: ko@kwa.nl

Volgend bericht
Gerelateerde dienst
Asbest

Asbest is in het verleden veel toegepast in gebouwen en procesinstallaties. Restanten hiervan kunnen voor bijvoorbeeld v...