window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Water in de omgeving

Bij nieuwbouw- of herontwikkelingsprojecten geldt soms een verplichte watertoets. Andere aandachtspunten zijn watercompensatie, watervoorziening, afvoer van hemelwater en eventueel overtollig grondwater. 

Watertoets, watervoorziening en riolering
Bij nieuwbouw- of herontwikkelingsprojecten geldt soms een verplichte watertoets. Andere aandachtspunten zijn watercompensatie, watervoorziening, afvoer van hemelwater en eventueel overtollig grondwater. Separaat onderzocht of als toetsing op de wateraspecten in BREEAM of andere duurzaamheidstoetsen.
 
Watertoets
De watertoets is wettelijk verplicht voor bestemmingsplannen van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). De watertoets omvat het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen, zoals veiligheid en wateroverlast, waterkwaliteit, verdroging.
 
Watervoorziening
Bij productie-uitbreiding, verhuizing naar een andere locatie of een onderzoek naar kostenreductie, is de vraag of er voldoende water beschikbaar is. Water is immers essentieel voor vrijwel alle productieprocessen. Waarborgen dat water beschikbaar is, leveringszekerheid én kwaliteit zijn de voornaamste uitgangspunten voor de watervoorziening. Naast het checken van de technische haalbaarheid verzorgen onze adviseurs de benodigde vergunning(en) voor u en zorgen zij voor invulling van eventuele monitoringsverplichtingen.
 
Riolering
Afvoer van water naar het (gemeentelijke) riool of transport binnen een bedrijfsriool is gebonden aan regels. Zo is een check op de gesteldheid en/of afvoercapaciteit van het riool nodig om wateroverlast te voorkomen. Vanuit de NRB en de omgevingswet is daarnaast aandacht vereist voor de samenstelling van het water en de invloed daarvan op het riool. Aantasting van het riool kan immers leiden tot bijvoorbeeld bodemverontreiniging.

Betrokken adviseurs
Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Rob Schoon
Afvalwater- en waterbehandeling

Tel.: 0334221359

E-mail: rs@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Strategische advisering

Strategische advisering gaat verder dan het presenteren van resultaten of het uitvoeren van een (kortlopend) project. St...