(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Water in de omgeving

Bij nieuwbouw- of herontwikkelingsprojecten geldt soms een verplichte watertoets. Andere aandachtspunten zijn watercompensatie, watervoorziening, afvoer van hemelwater en eventueel overtollig grondwater. 

Watertoets, watervoorziening en riolering
Bij nieuwbouw- of herontwikkelingsprojecten geldt soms een verplichte watertoets. Andere aandachtspunten zijn watercompensatie, watervoorziening, afvoer van hemelwater en eventueel overtollig grondwater. Separaat onderzocht of als toetsing op de wateraspecten in BREEAM of andere duurzaamheidstoetsen.
 
Watertoets
De watertoets is wettelijk verplicht voor het omgevingsplan op basis van de Omgevingswet. De watertoets omvat het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen, zoals veiligheid en wateroverlast, waterkwaliteit, verdroging.
 
Watervoorziening
Bij productie-uitbreiding, verhuizing naar een andere locatie of een onderzoek naar kostenreductie, is de vraag of er voldoende water beschikbaar is. Water is immers essentieel voor vrijwel alle productieprocessen. Waarborgen dat water beschikbaar is, leveringszekerheid én kwaliteit zijn de voornaamste uitgangspunten voor de watervoorziening. Naast het checken van de technische haalbaarheid verzorgen onze adviseurs de benodigde vergunning(en) voor u en zorgen zij voor invulling van eventuele monitoringsverplichtingen.
 
Riolering
Afvoer van water naar het (gemeentelijke) riool of transport binnen een bedrijfsriool is gebonden aan regels. Zo is een check op de gesteldheid en/of afvoercapaciteit van het riool nodig om wateroverlast te voorkomen. Vanuit de 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen' (voormalig NRB) en de Omgevingswet is daarnaast aandacht vereist voor de samenstelling van het water en de invloed daarvan op het riool. Aantasting van het riool kan immers leiden tot bijvoorbeeld bodemverontreiniging.

Bekijk ook

02-11-2021

Totaalverbod op PFAS wordt verwacht

De Unie van Waterschappen pleit voor een totaalverbod op PFAS. 

Betrokken adviseurs
Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Rob Schoon
Afvalwater- en waterbehandeling

Tel.: 0334221359

E-mail: rs@kwa.nl

Vincent van Vught
Bodem en afvalwater

Tel.: 0334221368

E-mail: vv@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Stikstofdepositie en natuurbescherming

KWA doet onderzoek naar stikstofdepositie binnen uw bedrijf. Dat onderzoek heeft u nodig bij bijvoorbeeld uitbreiding. D...