Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN

Uw specialist.

Nu én overmorgen

Milieu en omgeving
KAM-management
Energie- en procestechniek
Arbo en veiligheid

Volop aandacht voor de komende nieuwe Omgevingswet in de Kwadrant. Van 'quiz tot omgevingscheck', en van 'beren op de weg tot participatie'. KWA heeft de omgevingscheck ontwikkeld, een aanpak waarmee inzichtelijk wordt wat er voor uw bedrijf veranderd. Meer weten over de omgevingscheck? Neem dan contact op met een van onze adviseurs


Quiz gedaan? Hier de juiste antwoorden.

Aan de slag met de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat op 1 januari 2021. Bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.  Meer info hieronder

Nieuws
Senior adviseur
Case
Nieuws
Dienst
Dienst
Adviseur
Bijeenkomst

De overheid wil al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. U leert tijdens onze cursus wat die nieuwe Omgevingswet betekent voor uw bedrijf.

Aan de slag met de Omgevingswet

Alles over Omgevingswet, updates en meer

De nieuwe Omgevingswet gaat op 1 januari 2021. Bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken. 

Wij houden u op deze pagina graag op de hoogte over ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Wilt u automatisch een update per mail ontvangen? Via de link onderaan deze pagina kunt u uw gegevens achterlaten. U ontvangt dan gemiddeld 1x per kwartaal een mail met het laatste nieuws over de Omgevingswet.

 

U vindt op deze pagina:

 • Update ontwikkelingen Omgevingswet Q3 2019
 • Waarom een nieuwe Omgevingswet?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Impact Omgevingswet
 • Webinar (video) over de Omgevingswet
 • Cursus Omgevingswet 2019
 • Inschrijven voor updates over Omgevingswet

 

Update ontwikkelingen Omgevingswet derde kwartaal 2019

Langzaam maar zeker komt 1 januari 2021 dichterbij. Inmiddels worden steeds meer conceptteksten en definitieve teksten van de nieuwe Omgevingswet bekend. Zo is in het eerste kwartaal van dit jaar de concepttekst van de Omgevingsregeling gepubliceerd.

De Omgevingsregeling bevat, onder andere, regels over het bouwen (zoals ten aanzien van energielabels en keuring van aircosystemen), de eisen die aan vergunningaanvraag worden gesteld en regels over meten en rekenen (bijvoorbeeld emissiemetingen).

De definitieve tekst van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn al in het Staatsblad gepubliceerd. Hieronder een update wat tot nu toe bekend is.

1. Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Timing: 2019

Het afgelopen kwartaal lag de ontwerptekst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ter consultatie. De NOVI is een integraal nationaal beleidsdocument, waarin de lange termijnvisie op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkeling naar een duurzame, fysieke leefomgeving op nationaal niveau wordt vastgelegd. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat ze wil sturen en richting wil geven aan de nationale belangen. Deze komen samen in de volgende vier prioriteiten:

 • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
 • Duurzaam economisch groeipotentieel;
 • Sterke en gezonde steden en regio’s;
 • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de NOVI in het eerste kwartaal van 2020 wordt vastgesteld.

2. Aanvullingswetgeving
Timing: 2019 (en 2020)

Voor ieder van de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom en natuur worden een Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling opgesteld. Dit vanwege de vernieuwingen op deze beleidsgebieden. De aanvullingswetgeving gaat op in de Omgevingswetgeving.

In 2019 worden de definitieve teksten van de Aanvullingswet bodem, de Aanvullingswet geluid en de Aanvullingswet natuur verwacht. De definitieve tekst van de Aanvullingswet grondeigendom komt in 2020.

Daarnaast worden alle Aanvullingsbesluiten in 2019 door het Parlement beoordeeld.

3. Invoeringswetgeving
Timing: 2019

2019 is ook het jaar van de Invoeringswetgeving. Zo is in het tweede kwartaal van 2019 is het Invoeringsbesluit aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer voor parlementaire behandeling.

Met het opstellen van de Invoeringsregeling is de Rijksoverheid nog bezig. Dit najaar gaat de ontwerptekst in consultatie.

Waarom een nieuwe Omgevingswet

De omgevingswetgeving moet eenvoudiger en overzichtelijker worden dan de huidige wet- en regelgeving. De leefomgeving moet samenhangend en integraal worden benaderd. Daarom wordt al het omgevingsrecht gebundeld in één Omgevingswet. Niet alleen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer worden opgenomen, maar nog 23 andere wetten worden in de nieuwe Omgevingswet opgenomen.

Daarnaast wordt ook flink geschrapt in het aantal besluiten (van 120 naar 4) en regelingen (van 75 naar 1). De Omgevingswet heeft verder een grotere bestuurlijke afwegingsruimte, met meer gebiedsgericht maatwerk, ten doel. Ook moet de nieuwe Omgevingswet leiden tot betere en snellere besluitvorming.

Wat kunt u nu al doen?

De nieuwe Omgevingswet legt een grotere rol neer bij de lokale overheid. Daarnaast is participatie een belangrijk thema. Het doel is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt. Deze datum komt steeds dichterbij. U moet nu al bedenken hoe u ervoor zorgt tijdig op de hoogte te zijn van lokale ontwikkelingen, die mogelijk gevolgen hebben voor uw bedrijf. Breng ook uw stakeholders in beeld.

1. Grotere rol lokaal niveau
Het omgevingsplan, de opvolger van het huidige bestemmingplan, regelt onder de nieuwe wet niet alleen zaken ten aanzien van de ruimtelijke ordening, maar bevat ook maatwerkregels met betrekking tot geluid, trillingen, geur en emissies. Daarnaast krijgt het lokale bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te leggen aan een individueel bedrijf. Het bijhouden van de regionale ontwikkelingen wordt dus nog belangrijker, om daar tijdig op te kunnen anticiperen.

2. Participatie

De nieuwe Omgevingswet stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. Bij een omgevingsvergunningaanvraag is het zelfs een eis dat u aangeeft of u  burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag heeft betrokken. Leer daarom nu al de belanghebbenden bij uw bedrijf kennen en leg contacten.

Impact Omgevingswet

Welke impact de Omgevingswet heeft op uw bedrijf is op dit moment nog niet te bepalen. De inhoud van de onderliggende regelgeving van de Omgevingswet is immers nog niet allemaal bekend. Zodra die bekend is, informeren wij onze relaties.

Wilt u hier als eerste van op de hoogte zijn? Laat dan via de link onderaan deze pagina uw gegevens achter. Of bekijk de volgende video voor informatie.

Cursus Omgevingswet 2019 en 2020

Specifiek voor het bedrijfsleven geven wij een training over de Omgevingswet. Deze cursus wordt op 21 november 2019 en 16 januari 2020 gegeven. Meer data voor 2020 volgen nog.

Als u interesse heeft in deze cursus kunt u dit al aan ons laten weten, zodat u te zijner tijd daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Updates over Omgevingswet

Een nieuwe ontwikkeling in de Omgevingswet? Wij brengen u direct op de hoogte van belangrijke veranderingen. U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een update van ons.

Schrijf u hier in voor updates

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Monique Soeters of Marlies Huijbers.