Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN

Uw specialist.

Nu én overmorgen

Milieu en omgeving
Energie- en procestechniek
KAM-management
Arbo en veiligheid

Volop aandacht voor de komende nieuwe Omgevingswet in de Kwadrant. Van 'quiz tot omgevingscheck', en van 'beren op de weg tot participatie'. KWA heeft de omgevingscheck ontwikkeld, een aanpak waarmee inzichtelijk wordt wat er voor uw bedrijf veranderd. Meer weten over de omgevingscheck? Neem dan contact op met een van onze adviseurs


Quiz gedaan? Hier de juiste antwoorden.

Wat betekent Omgevingswet voor u?

De nieuwe Omgevingswet gaat in 2021 in. Bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.  Meer info hieronder

Nieuws
Adviseur
Case
Nieuws
Dienst
Dienst
Senior adviseur
Bijeenkomst

ONLINE De Nederlandse overheid wil al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Aan de slag met de Omgevingswet

Alles over Omgevingswet, updates en meer

De nieuwe Omgevingswet is een belangrijke wet, omdat daarin bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf dus hoe dan ook met de Omgevingswet te maken.

Wij houden u op deze pagina graag op de hoogte over ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Wilt u automatisch een update per mail ontvangen? Via de link onderaan deze pagina kunt u uw gegevens achterlaten. U ontvangt dan gemiddeld 1x per kwartaal een mail met het laatste nieuws over de Omgevingswet.

U vindt op deze pagina:

 • Update ontwikkelingen Omgevingswet Q1 2020
 • Waarom een nieuwe Omgevingswet?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Impact Omgevingswet
 • Webinar (video) over de Omgevingswet
 • Cursus Omgevingswet 2020
 • Inschrijven voor updates over Omgevingswet

 

Update ontwikkelingen Omgevingswet 1e kwartaal 2020

Het belangrijkste nieuws van dit kwartaal is dat de Rijksoverheid heeft aangegeven dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De Omgevingswet treedt niet op 1 januari 2021, maar op een later, nog bekend te maken, tijdstip in werking. De Rijksoverheid geeft als reden voor het uitstel de ontwikkelingen in verband met het coronavirus en het flink aantal stappen dat nog moet worden gezet om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in te kunnen voeren.

Verder zijn steeds meer conceptteksten en definitieve teksten van de nieuwe Omgevingswet bekend. Zo is in het 1e kwartaal van 2020 de definitieve tekst van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en de Aanvullingswet geluid Omgevingswet gepubliceerd. Beide wetten worden uiteindelijk opgenomen in de Omgevingswet. Ook is de ontwerptekst van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet gepubliceerd. Deze wordt opgenomen in de Omgevingsregeling.

Door voornoemde wetten en aanvullingsregeling worden ook diverse wetten en regelingen gewijzigd en ingetrokken.

1. Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Timing: 2020

In 2020 wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. De NOVI is een integraal nationaal beleidsdocument, waarin de langetermijnvisie op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkeling naar een duurzame, fysieke leefomgeving op nationaal niveau wordt vastgelegd. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat ze wil sturen en richting wil geven aan de nationale belangen. Deze komen samen in de volgende vier prioriteiten:

 • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
 • Duurzaam economisch groeipotentieel;
 • Sterke en gezonde steden en regio’s;
 • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

 

2. Aanvullingswetgeving
Timing: 2020

Voor ieder van de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom en natuur worden een Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling opgesteld. Dit vanwege de vernieuwingen op deze beleidsgebieden. De aanvullingswetgeving gaat op in de Omgevingswetgeving.

De conceptteksten van de Aanvullingsregelingen worden gedurende dit jaar gepubliceerd.

 

3. Invoeringswetgeving
Timing: 2020

Dit jaar worden de definitieve teksten van de Invoeringswet, het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling worden gepubliceerd.

Waarom een nieuwe Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet wordt al het omgevingsrecht gebundeld in één Omgevingswet. Dit moet er volgens de Rijksoverheid voor zorgen, dat de omgevingswetgeving eenvoudiger en overzichtelijker wordt dan de huidige wet- en regelgeving. In de Omgevingswet worden onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer opgenomen.

In totaal vervangen de nieuwe Omgevingswet en de onderliggende besluiten en regelingen tientallen wetten, besluiten en regelingen volledig of gedeeltelijk.

Wat kunt u nu al doen?

Hoewel de Omgevingswet niet op 1 januari 2021, maar op een later, nog bekend te maken, tijdstip, in werking treedt. adviseren wij u om  aan de slag te gaan en uw bedrijf voor te bereiden. Zorg ervoor op de hoogte te zijn van lokale ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor uw bedrijf. KWA kan samen met u een omgevingscheck maken. Dan brengen we in kaart welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor uw bedrijf.

1. Grotere rol lokaal niveau
Het omgevingsplan, de opvolger van het huidige bestemmingplan, regelt onder de nieuwe wet niet alleen zaken ten aanzien van de ruimtelijke ordening, maar bevat ook maatwerkregels met betrekking tot geluid, trillingen, geur en emissies. Daarnaast krijgt het lokale bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te leggen aan een individueel bedrijf. Het bijhouden van de regionale ontwikkelingen wordt dus nog belangrijker, om daar tijdig op te kunnen anticiperen.

2. Participatie

De nieuwe Omgevingswet stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. Bij een omgevingsvergunningaanvraag is het zelfs een eis dat u aangeeft of u  burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag heeft betrokken. Leer daarom nu al de belanghebbenden bij uw bedrijf kennen en leg contacten.

Ontwikkelingen Omgevingswet

Wilt u hier als eerste van op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen van de Omgevingswet? Laat dan via de link onderaan deze pagina uw gegevens achter. Of bekijk de volgende video voor meer informatie.

Cursus Omgevingswet 2020

Specifiek voor het bedrijfsleven geven wij een training over de Omgevingswet. Deze cursus organiseren we dit jaar een aantal keer. Wilt u weten wanneer? Bekijk dan onze bijeenkomsten pagina.

Als u interesse heeft in deze cursus kunt u dit al aan ons laten weten, zodat u te zijner tijd daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Updates over Omgevingswet

Een nieuwe ontwikkeling in de Omgevingswet? Wij brengen u direct op de hoogte van belangrijke veranderingen. U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een update van ons.

Schrijf u hier in voor updates

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Monique Soeters of Marlies Huijbers.