Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN

Uw specialist.

Nu én overmorgen

Milieu en omgeving
Energie- en procestechniek
KAM-management
Arbo en veiligheid

Volop aandacht voor de komende nieuwe Omgevingswet in de Kwadrant. Van 'quiz tot omgevingscheck', en van 'beren op de weg tot participatie'. KWA heeft de omgevingscheck ontwikkeld, een aanpak waarmee inzichtelijk wordt wat er voor uw bedrijf veranderd. Meer weten over de omgevingscheck? Neem dan contact op met een van onze adviseurs


Quiz gedaan? Hier de juiste antwoorden.

Wat betekent Omgevingswet voor u?

De nieuwe Omgevingswet gaat per 1 januari 2022 in. Bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.  Meer info hieronder

Nieuws
Adviseur
Case
Nieuws
Dienst
Dienst
Senior adviseur
Case
Bijeenkomst

De overheid wil al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. U leert tijdens onze cursus wat die nieuwe Omgevingswet betekent voor uw bedrijf.

Aan de slag met de Omgevingswet

Alles over Omgevingswet, updates en meer

De nieuwe Omgevingswet is een belangrijke wet, omdat daarin bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf dus hoe dan ook met de Omgevingswet te maken.

Wij houden u op deze pagina graag op de hoogte over ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Wilt u automatisch een update per mail ontvangen? Via de link onderaan deze pagina kunt u uw gegevens achterlaten. U ontvangt dan gemiddeld 1x per kwartaal een mail met het laatste nieuws over de Omgevingswet.

U vindt op deze pagina:

 • Update ontwikkelingen Omgevingswet 
 • Waarom een nieuwe Omgevingswet?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Impact Omgevingswet
 • Webinar (video) over de Omgevingswet
 • Cursus Omgevingswet 2020
 • Inschrijven voor updates over Omgevingswet

 

Update ontwikkelingen Omgevingswet 2e kwartaal 2020

Het belangrijkste nieuws van dit kwartaal is dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. De Omgevingswet treedt pas op 1 januari 2022 in werking. De datum van 1 januari 2022 moet, volgens de Rijksoverheid, extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Door het uitstel van de inwerkingtreding treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen pas op 1 januari 2022 in werking.

Verder zijn het afgelopen kwartaal diverse definitieve teksten en ontwerpteksten gepubliceerd. Zo zijn de definitieve teksten van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet en de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd. Daarnaast zijn de ontwerpteksten van onder andere de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet en de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd.

Door voornoemde wetten en aanvullingsregelingen worden diverse wetten en regelingen gewijzigd en ingetrokken.

Tot slot heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat  op 24 juni 2020 een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd betreffende de voortgang van de Omgevingswet. Hier de brief. Daarin heeft de minister, onder andere, aangegeven dat het gehele stelsel van de Omgevingswet dit jaar gereed is. Ook geeft de minister aan dat de rest van 2020 wordt gebruikt voor het opleveren van de laatste onderdelen van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet(DSO-LV).

 

 

Voorziene ontwikkelingen 2020:

1. Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Na de zomer wordt de definitieve NOVI en de Uitvoeringsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. De NOVI is een integraal nationaal beleidsdocument, waarin de lange termijnvisie op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkeling naar een duurzame, fysieke leefomgeving op nationaal niveau wordt vastgelegd. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat ze wil sturen en richting wil geven aan de nationale belangen. Deze komen samen in de volgende 4 prioriteiten:

 • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
 • Duurzaam economisch groeipotentieel
 • Sterke en gezonde steden en regio’s
 • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

 

2. Aanvullingswetgeving

Timing: 2020

Voor ieder van de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom en natuur worden een Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling opgesteld. Dit vanwege de vernieuwingen op deze beleidsgebieden. De aanvullingswetten zijn bijna allemaal gepubliceerd in het Staatsblad. De Aanvullingsbesluiten zijn aangeboden aan de Tweede en al aan de Eerste Kamer. Alle conceptteksten van de Aanvullingsregelingen zijn bekend.

 

3. Invoeringswetgeving

Timing: 2020

De definitieve tekst van de Invoeringswet Omgevingswet is in juni 2020 gepubliceerd. De definitieve teksten van het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling worden dit najaar gepubliceerd.

 

Waarom een nieuwe Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet wordt al het omgevingsrecht gebundeld in één Omgevingswet. Dit moet er volgens de Rijksoverheid voor zorgen, dat de omgevingswetgeving eenvoudiger en overzichtelijker wordt dan de huidige wet- en regelgeving. In de Omgevingswet worden onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer opgenomen.

In totaal vervangen de nieuwe Omgevingswet en de onderliggende besluiten en regelingen tientallen wetten, besluiten en regelingen volledig of gedeeltelijk.

Wat kunt u nu al doen?

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Wij adviseren u om aan de slag te gaan en uw bedrijf voor te bereiden. KWA kan samen met u een Omgevingscheck uitvoeren. Dan brengen wij in kaart welke gevolgen de Omgevingswet heeft voor uw bedrijf.

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen in uw gemeente en provincie die mogelijk gevolgen hebben voor uw bedrijf. Maak gebruik van de mogelijkheid tot participatie om uw visie op de ontwikkeling van lokale regelgeving in te brengen.

1. Grotere rol lokaal niveau
Het omgevingsplan, de opvolger van het huidige bestemmingplan, regelt onder de nieuwe wet niet alleen zaken ten aanzien van de ruimtelijke ordening, maar bevat ook maatwerkregels met betrekking tot geluid, trillingen, geur en emissies. Daarnaast krijgt het lokale bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te leggen aan een individueel bedrijf. Het bijhouden van de regionale ontwikkelingen wordt dus nog belangrijker, om daar tijdig op te kunnen anticiperen.

2. Participatie

De nieuwe Omgevingswet stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. Bij een omgevingsvergunningaanvraag is het zelfs een eis dat u aangeeft of u  burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag heeft betrokken. Leer daarom nu al de belanghebbenden bij uw bedrijf kennen en leg contacten.

Ontwikkelingen Omgevingswet

Wilt u hier als eerste van op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen van de Omgevingswet? Laat dan via de link onderaan deze pagina uw gegevens achter. Of bekijk de volgende video voor meer informatie.

Cursus Omgevingswet 2020

Specifiek voor het bedrijfsleven geven wij een (online) training over de Omgevingswet. Deze cursus organiseren we dit jaar een aantal keer. Wilt u weten wanneer? Bekijk dan onze bijeenkomstenpagina.

Als u interesse heeft in deze cursus kunt u dit al aan ons laten weten, zodat u te zijner tijd daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Updates over Omgevingswet

Een nieuwe ontwikkeling in de Omgevingswet? Wij brengen u direct op de hoogte van belangrijke veranderingen. U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een update van ons.

Schrijf u hier in voor updates

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Mieke Lucas of Marlies Huijbers.