Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN

Uw specialist.

Nu én overmorgen

Milieu en omgeving
KAM-management
Energie- en procestechniek
Arbo en veiligheid

Volop aandacht voor de komende nieuwe Omgevingswet in de Kwadrant. Van 'quiz tot omgevingscheck', en van 'beren op de weg tot participatie'. KWA heeft de omgevingscheck ontwikkeld, een aanpak waarmee inzichtelijk wordt wat er voor uw bedrijf veranderd. Meer weten over de omgevingscheck? Neem dan contact op met een van onze adviseurs


Quiz gedaan? Hier de juiste antwoorden.

Wat betekent Omgevingswet voor u?

De nieuwe Omgevingswet gaat in 2021 in. Bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.  Meer info hieronder

Nieuws
Adviseur
Case
Nieuws
Dienst
Dienst
Senior adviseur
Bijeenkomst

Webinar Nederlandse overheid wil al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Aan de slag met de Omgevingswet

Alles over Omgevingswet, updates en meer

De nieuwe Omgevingswet is een belangrijke wet, omdat daarin bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf dus hoe dan ook met de Omgevingswet te maken.

Wij houden u op deze pagina graag op de hoogte over ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Wilt u automatisch een update per mail ontvangen? Via de link onderaan deze pagina kunt u uw gegevens achterlaten. U ontvangt dan gemiddeld 1x per kwartaal een mail met het laatste nieuws over de Omgevingswet.

U vindt op deze pagina:

 • Update ontwikkelingen Omgevingswet Q4 2019
 • Waarom een nieuwe Omgevingswet?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Impact Omgevingswet
 • Webinar (video) over de Omgevingswet
 • Cursus Omgevingswet 2020
 • Inschrijven voor updates over Omgevingswet

 

Update ontwikkelingen Omgevingswet 4e kwartaal 2019

Er zijn steeds meer conceptteksten en definitieve teksten van de nieuwe Omgevingswet bekend. Zo is in het laatste kwartaal van 2019 de definitieve tekst van de Omgevingsregeling gepubliceerd. De Omgevingsregeling bevat, onder andere, regels over het bouwen (zoals ten aanzien van energielabels en keuring van aircosystemen), de eisen die aan vergunningaanvraag worden gesteld en regels over meten en rekenen (bijvoorbeeld emissiemetingen).

De definitieve tekst van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn al in het Staatsblad gepubliceerd. Hieronder een update wat tot nu toe bekend is.

1. Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Timing: 2020

In het eerste kwartaal van 2020 wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  vastgesteld. De NOVI is een integraal nationaal beleidsdocument, waarin de langetermijnvisie op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkeling naar een duurzame, fysieke leefomgeving op nationaal niveau wordt vastgelegd. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat ze wil sturen en richting wil geven aan de nationale belangen. Deze komen samen in de volgende vier prioriteiten:

 • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
 • Duurzaam economisch groeipotentieel;
 • Sterke en gezonde steden en regio’s;
 • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

 

2. Aanvullingswetgeving
Timing: 2020

Voor ieder van de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom en natuur worden een Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling opgesteld. Dit vanwege de vernieuwingen op deze beleidsgebieden. De aanvullingswetgeving gaat op in de Omgevingswetgeving.

De conceptteksten van de Aanvullingsregelingen worden begin dit jaar gepubliceerd.

 

3. Invoeringswetgeving
Timing: 2020

2019 was het jaar van de Invoeringswetgeving. Zo is in het tweede kwartaal van 2019 het Invoeringsbesluit aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer voor parlementaire behandeling.

De Invoeringsregeling heeft ter consultatie gelegen en wordt de opmerkingen worden nu verwerkt door de Rijksoverheid. De definitieve teksten van de Invoeringswet, het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling worden dit jaar gepubliceerd.

Waarom een nieuwe Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet wordt al het omgevingsrecht gebundeld in één Omgevingswet. Dit moet er volgens de Rijksoverheid voor zorgen, dat de omgevingswetgeving eenvoudiger en overzichtelijker wordt dan de huidige wet- en regelgeving. In de Omgevingswet worden onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer opgenomen.

In totaal vervangen de nieuwe Omgevingswet en de onderliggende besluiten en regelingen tientallen wetten, besluiten en regelingen volledig of gedeeltelijk.

Wat kunt u nu al doen?

De datum voor de inwerkingtreding is 1 januari 2021. Wij adviseren u om in 2020 aan de slag te gaan en uw bedrijf voor te bereiden. Zorg ervoor op de hoogte te zijn van lokale ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor uw bedrijf. Breng ook de stakeholders in beeld. KWA kan samen met u een omgevingscheck maken. Dan brengen we in kaart welke gevolgen de nieuwe wet precies heeft voor uw bedrijf.

1. Grotere rol lokaal niveau
Het omgevingsplan, de opvolger van het huidige bestemmingplan, regelt onder de nieuwe wet niet alleen zaken ten aanzien van de ruimtelijke ordening, maar bevat ook maatwerkregels met betrekking tot geluid, trillingen, geur en emissies. Daarnaast krijgt het lokale bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te leggen aan een individueel bedrijf. Het bijhouden van de regionale ontwikkelingen wordt dus nog belangrijker, om daar tijdig op te kunnen anticiperen.

2. Participatie

De nieuwe Omgevingswet stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. Bij een omgevingsvergunningaanvraag is het zelfs een eis dat u aangeeft of u  burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag heeft betrokken. Leer daarom nu al de belanghebbenden bij uw bedrijf kennen en leg contacten.

Ontwikkelingen Omgevingswet

Wilt u hier als eerste van op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen van de Omgevingswet? Laat dan via de link onderaan deze pagina uw gegevens achter. Of bekijk de volgende video voor meer informatie.

Cursus Omgevingswet 2020

Specifiek voor het bedrijfsleven geven wij een training over de Omgevingswet. Deze cursus organiseren we dit jaar een aantal keer. Wilt u weten wanneer? Bekijk dan onze bijeenkomsten pagina.

Als u interesse heeft in deze cursus kunt u dit al aan ons laten weten, zodat u te zijner tijd daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Updates over Omgevingswet

Een nieuwe ontwikkeling in de Omgevingswet? Wij brengen u direct op de hoogte van belangrijke veranderingen. U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een update van ons.

Schrijf u hier in voor updates

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Monique Soeters of Marlies Huijbers.