(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

14-06-2024

Omgevingswet: overgangsrecht en handhaving

Onduidelijkheden in de praktijk

De Omgevingswet is alweer bijna een half jaar van kracht, maar we merken in de praktijk dat er nog veel onduidelijk is. Dit geldt zowel voor het formaliseren van nieuwe ontwikkelingen als de verplichtingen die gelden voor bestaande, vergunde, activiteiten. Welke voorschriften uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn van toepassing en hoe zit het met overgangsrecht? Deze vragen spelen niet alleen bij bedrijven, maar ook bij de overheid blijkt.

Als een bedrijf voor 1 januari 2024 over een onherroepelijke omgevingsvergunning beschikte, dan is per 1 januari 2024 voor haar activiteiten ofwel van rechtswege een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet ontstaan of zijn de vergunningvoorschriften maatwerkvoorschriften op grond van het Bal geworden. Dit volgt uit artikel 4.13 lid 1 t/m 3 van de Invoeringswet Omgevingswet.

In beide gevallen gelden de voorschriften met algemene regels uit het Bal dus (nog) niet. Toch merken we in de praktijk dat bij deze bedrijven door het bevoegd gezag wordt gehandhaafd op voorschriften uit het Bal, ten onrechte dus. Met name voor activiteiten die voor 1 januari 2024 werden geregeld in de vergunning en waarvoor vanaf 1 januari 2024 algemene regels gelden, zoals bij opslagtanks voor vloeistoffen, lijkt het mis te gaan.

Overgangsperiode voor vervallen uitzonderingen

Ook goed om te weten: sommige bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer waren alleen van toepassing onder bepaalde voorwaarden. Voor vervallen uitzonderingen en voorwaarden geldt 2 jaar overgangsrecht. Zo was er laatst nogal wat ophef over de opslag van goederen met stuifklasse S4 (zoals zand, grind en metaalschroot) die onder de Omgevingswet in een gesloten ruimte plaats moet vinden. Onder het Activiteitenbesluit was stuifklasse S4 uitgezonderd, opslag daarvan mocht buiten plaatsvinden.

Voor deze vervallen uitzondering geldt dus het genoemde overgangsrecht. Gedurende deze 2 jaar is geen sprake van overtreding als de opslag nog buiten plaatsvindt. Ook kan een bedrijf de periode van 2 jaar gebruiken om maatwerk aan te vragen, geeft het tijd aan het bevoegd gezag om de maatwerkaanvraag te beoordelen en, indien akkoord, om het maatwerkbesluit of vergunningvoorschrift op te stellen. 

Heeft u vragen over het overgangsrecht, twijfelt u of voor uw bedrijf wel op de juiste gronden wordt gehandhaafd of wilt u hulp bij het aantoonbaar borgen van de voorschriften uit het Bal? Neem contact met ons op via omgevingswet@kwa.nl

Bekijk ook:
Geschreven door
Monique Oostvogels
Milieu en vergunningen

Tel.: 0334221350

E-mail: mo@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Milieu en omgeving

Ieder bedrijf beïnvloedt gewild of ongewild de leefomgeving van mensen, flora en fauna. Wij helpen u deze effecten tot ...