Wobbe van den Kieboom

Commissioning en energietransitie

Profiel

Mijn kennis van ontwerp, realisatie en beheer van werktuigkundige installaties zet ik graag in bij onze klanten. Ik creëer daarbij de structuur om tot oplossingen te komen, waarbij ik de praktische kant niet uit het oog verlies. Mijn ervaring met implementatie van energiemanagement en het vormgeven van energietransitieprocessen bij complexe organisaties, wordt versterkt met mijn praktische achtergrond.

Specialismen

Als het gaat om het analyseren, beheren en het structureel verbeteren van bodemenergiesystemen, implementatie van energiemanagement/ISO50001, commissioning én het vormgeven van energietransitie bij complexe organisaties, vindt u in mij de juiste specialist.

En als BreeamNL Expert kan ik zowel in projecten als bij bestaande gebouwen voor u de doelstellingen vaststellen en vertalen naar concreet te nemen maatregelen.

Bekijk ook:
Coaching en procesbegeleiding

Om ambities op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Duurzaamheid te realiseren, moeten organisaties en hun mensen i...

Energie- en procestechniek

Uw productieproces heeft diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. KWA speelt bij all...

Energiemanagement / ISO 50001

Het nemen van maatregelen om energie- en CO2-doelstellingen te realiseren is voor de meeste bedrijven en instellingen v...

EED Energieaudits

Grote bedrijven zijn sinds 5 december 2015 verplicht gesteld om vierjaarlijks een energieaudit uit te laten voeren. KWA ...