(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

23-06-2022

Energiemanagementsysteem voor Yara Sluiskil

Hoe gaat Yara Sluiskil de energietransitie oppakken? 

Eén van de meest energie-efficiënte kunstmestfabrieken ter wereld, dat is Yara Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen. Deze productielocatie gebruikt vooral Noordzeegas om hoogwaardige stikstofmeststoffen en industriële  chemicaliën te produceren. Door de omvang van de productie van kunstmest behoren ze tot de grootste energieverbruikers en CO2-uitstoters in ons land. Yara wil nog energie-efficiënter worden door ISO 50001 (energiemanagementsysteem) te implementeren. Dat was voor KWA het startsein om de energieprestaties onder de loep te nemen.

We gaan in gesprek met Sylvie-Anne Ombregt en Ellen Cocquyt. Zij zijn achtereenvolgens HESQ Management System Engineer en Energy Manager bij Yara Sluiskil. Over de ISO 50001-certificering: “Wij hebben KWA gevraagd om ons te ondersteunen bij dit proces. Eerst werd er een GAP-analyse uitgevoerd: waar staat Yara nu en waar willen we heen. Wat bleek, Yara is al goed op weg en dat wordt aangevuld met punten zoals de interne audits specifiek voor energie, opleidingen en het vaststellen van de significante energiegebruikers.”

Meer samenhang en structuur

Als onderdeel van het proces werd door KWA een grondige analyse gedaan op het energieverbruik bij Yara Sluiskil. “Door deze analyse hebben wij een duidelijker beeld van wat er al gedaan is en wat ons nog te doen staat. De vervolgens genomen maatregelen zorgen voor meer samenhang en structuur in het energiemanagementsysteem. Ook is rekening gehouden met de behoeftes en de belangen van de  stakeholders zoals omwonenden, medewerkers en directie bij het opstellen van de maatregelen.”

Technische en niet-technische maatregelen

Bij energiebesparing zijn binnen Yara twee categorieën: technische en niet-technische maatregelen. Continu worden beide categorieën gemonitord op waar energie valt te besparen of verbetering mogelijk is. Sylvie-Anne en Ellen over de technische maatregelen: “Er is een maatregellijst gemaakt, waarbij alle potentiële  energiebesparingen zijn geïnventariseerd. Yara heeft een aantal grote procesinstallaties die veel energie verbruiken. Als voorbeeld een zogeheten ‘reformer’, een flinke energieverbruiker. Het doel blijft steeds om  deze procesinstallaties efficiënter te maken, zodat ze dezelfde output leveren maar dan met minder energie.  Een voorbeeld is het elektrificeren van een compressor of het vervangen van de ‘internals’ ervan door een geoptimaliseerd en state-of-the-art-design met minder wrijvings- en recyclageverliezen. Een ander voorbeeld is het tijdig vervangen van de aanzuigfilters van luchtcompressoren om de drukval zo laag mogelijk te houden, dat zorgt voor energiebesparing. Weliswaar een kleinere besparing maar wel belangrijk. Het gaat erom continu aandacht te hebben en alert te zijn op energiebesparing.”

Energie-actieteam in actie

De andere categorie zijn de niet-technische maatregelen. “Er is nu een energie-actieteam wat met ideeën en voorstellen komt hoe we energiebewustzijn bij alle medewerkers kunnen vergroten. Yara Sluiskil heeft zo’n 750 medewerkers, verdeeld over 4 productieafdelingen en nog een aantal ondersteunende afdelingen. We hebben verschillende trainingen, toolboxen en dergelijke opgezet op die afdelingen. Belangrijk is de ‘on the job training’: nieuwe collega’s leren van meer ervaren collega’s.  Daarnaast hebben we e-learnings ingezet én heeft KWA-adviseur Wobbe van den Kieboom via een ISO 50001-normtraining collega’s geleerd om zelf interne audits af te nemen, zodat deze audits ook geborgd zijn.”

Bron illustratie: Yara Sluiskil

Roadmap naar groene toekomst

Yara heeft een roadmap richting een groene toekomst opgesteld die bestaat uit een aantal onderdelen: aanpassen en vernieuwen van de installaties (elektrificatie)  met de focus op energie-efficiëntie (ISO 50001 past daar in), CCS – het opslaan van CO2 in lege gasvelden en het gebruik van groene waterstof voor de productie van ammoniak als grondstof in plaats van aardgas. Yara gebruikt aardgas zowel als grondstof voor ammoniak (waar weer producten als kunstmest van worden gemaakt), als voor brandstof. Het bedrijf wil uiteindelijk van het gas af en richting groene waterstof als grondstof en elektriciteit als energie.

Tot slot, hoe hebben Sylvie-Anne en Ellen de samenwerking met KWA ervaren? “Het was fijn samenwerken en er is wederzijds vertrouwen: dat is je basis voor een goed projectresultaat. KWA werkt gestructureerd en dat sluit aan op onze manier van werken.”

Op ons YouTube kanaal vindt u een film met uitleg van Yara. 

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Ingmar Moes
Energietechniek en Installaties

Tel.: 0334221338

E-mail: im@kwa.nl

Wobbe van den Kieboom
Commissioning en energietransitie

Tel.: 0334221342

E-mail: wki@kwa.nl

Volgend bericht
Gerelateerde dienst
Energiemonitoring

Energiemonitoring speelt bij veel bedrijven. KWA krijgt vaak de vraag: wat moeten we hiermee doen?