(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Sjanine van den Berg

KAM management

Als adviseur KAM management ondersteun ik KAM- en (Q)HSE-medewerkers, afdelingen en organisaties bij de implementatie en het optimaliseren van hun managementsystemen. Ik sluit zoveel mogelijk aan bij het bestaande (management)systeem, procedures en processen binnen de organisatie. Eisen vanuit de ISO-normen of andere managementsystemen kunnen hierin integreren.

Dit begint met het in kaart brengen van de context, het voldoen aan wet- en regelgeving, tot het optimaliseren van strategische, operationele en ondersteunende processen. Leiderschap en management spelen hierbij een belangrijke rol.

Door zichtbaar commitment van het management en zeggenschap binnen de organisatie op operationeel én strategisch niveau te stimuleren. Dit doe ik door het geven van trainingen, advies en interim -ondersteuning. 
 

 

 

 

 

'‘Ik sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande managementsystemen om eisen vanuit ISO of andere certificeringen te integreren’ '

Met mijn kennis van normen en managementsystemen ondersteun ik u bij de implementatie of help ik u bij het verbeteren van uw managementsysteem. Door middel van interne audits en ondersteuning op het gebied van kwaliteit (ISO9001), gezond en veilig werken (ISO45001), milieu (ISO14001), energie (ISO50001) of een combinatie van beide (RC14001). 
 
Hierbij maak ik gebruik van onze compliancetool Makeonline. 

Bekijk ook:
KAM-management

Wij ondersteunen u bij uw bedrijfsdoelstellingen, door in te zetten op goed functionerende processen, heldere taakverdel...

Managementsystemen

Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie zijn enkele voorbeelden van aspecten waar een bedrijf aandacht aan bestee...