(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Interne audittraining

Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie kennen de verplichting om interne audits te houden. Om uw medewerkers optimaal voor te bereiden op en fit te houden in hun rol als interne auditor is het nodig om ze periodiek te trainen. KWA helpt u daarbij. 

Audits zijn een instrument om te bepalen of voldaan wordt en gewerkt wordt conform gemaakte interne afspraken, normen en wet- en regelgeving. Maar ook om managementstuurinformatie boven tafel te krijgen en te bepalen waarin de organisatie zich nog verder kan verbeteren. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw interne auditoren 'fit for the job' zijn? En hoe zorgt u ervoor dat uw interne auditoren daadwerkelijk managementstuurinformatie naar boven halen? Hoe worden uw interne auditoren in staat gesteld om optimaal te presteren? 

Trainers met veel ervaring

Dankzij het brede werkveld van KWA bieden wij interne audittraining op de disciplines kwaliteit, arbo, milieu, veiligheid en energie. Onze trainers hebben veel ervaring met het organiseren, begeleiden en uitvoeren van interne audits bij klanten en hebben didactische vaardigheden in huis om hun kennis en ervaring over te brengen.

De deelnemers leren tijdens de interne audit training om op een objectieve manier gegevens te verzamelen, te interpreteren en te rapporteren. Zij krijgen praktische kennis en handvatten aangereikt voor de voorbereiding, uitvoering, afronding en nazorg van een interne audit. Er wordt ruim aandacht besteed aan gesprekstechnieken, communicatie en er wordt veel geoefend met cases en rollenspellen.

Een training is altijd maatwerk en sluit goed aan bij het kennisniveau van de groep en bij de processen van uw organisatie. Een training wordt altijd modulair opgebouwd, waarbij er naast de vaste onderdelen er ook ook keuzeonderdelen zijn zoals normkennis, begeleiding van de interne auditor tijdens audit(s) of feedback op auditrapportage tijdens een terugkomsessie. 

E-learning Auditvaardigheden 

Een veel gebruikte keuzeoptie is de e-learning Auditvaardigheden. Met deze e-learning doen deelnemers vooraf kennis op en komen zo op een gelijk kennisniveau. Tijdens de trainingsbijeenkomst is er daardoor meer tijd beschikbaar om vaardigheden te oefenen. Door deze vorm van ‘blended learning’ wordt de vorm gebruikt bij juist die onderdelen waar die het meest effectief is. Meer informatie over de e-learning vindt u hier.

Gerelateerde dienst
Safety Culture Ladder

Focus op houding en gedrag. Inzicht in uw veiligheidscultuur en veilig werken en handelen stimuleren.