Linda Gentner

Procesbegeleiding en auditing

Profiel

In mijn werk breng ik mensen bij elkaar om zo een optimale kennisuitwisseling te laten plaatsvinden. Dit pas ik toe bijvoorbeeld als bestuurslid van de KAM contactgroep, de netwerkgroep waarbij kennisuitwisseling en het versterken van de rol van de KAM-manager hoog in het vaandel staan. 

Als teamleider van team KAM-management stimuleer ik die kennisuitwisseling binnen mijn team, maar natuurlijk ook KWA-breed.

Als adviseur ben ik praktisch ingesteld, vind ik het leuk om complexiteit samen met u te vertalen naar haalbare doelen en acties en ze te helpen realiseren. Daarbij kies ik voor duurzame oplossingen.
Ik vind zowel de zakelijk als de menselijke kant van het adviseren belangrijk en waardeer goede humor.

Specialismen

Mijn kennis en kracht liggen op de gebieden: procesbegeleiding, trainen en coachen van mensen zowel op individuele basis als op groepsbasis, interim KAM-management, uitvoeren en organiseren van (risk based) interne audits op KAM-gebied, het opzetten en implementeren van efficiënte en geaccepteerde managementsystemen, Makeonline.

Aanvullend hierop heb ik kennis van en ervaring met organisatiepsychologie en veranderkunde.
Ik kom graag in contact met u.

Bekijk ook:
E-learning Interne auditvaardigheden

De deelnemers leren tijdens de training Interne auditvaardigheden op een objectieve manier gegevens te verzamelen, inter...

KAM-management

Wij ondersteunen u bij uw bedrijfsdoelstellingen, door in te zetten op goed functionerende processen, heldere taakverdel...

Outsourcing

Bij een tekort aan interne kennis of mankracht en/of bij de vraag naar een externe specialistische kijk, kan KWA Bedrijf...

Auditing

Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie kennen veelal een verplichte (extern...