window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Auditing

Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie kennen veelal een verplichte (externe) periodieke toetsing. Onze specialisten helpen uw bedrijf bij de voorbereidingen op de audit en/of...

Goede voorbereiding op toetsing managementsysteem
Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie kennen veelal een verplichte (externe) periodieke toetsing. Onze specialisten helpen uw bedrijf bij de voorbereidingen op de audit en/of zorgen ervoor dat uw managementsysteem dusdanig leeft binnen uw organisatie dat een audit met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

Audit en verbetering
Audits zijn een instrument om te bepalen of voldaan wordt aan wettelijke eisen (compliance-audits), of dat er gewerkt wordt conform gemaakte (interne) afspraken (systeem audits). Maar ook om management stuurinformatie boven tafel te krijgen en te bepalen waarin organisaties zich nog verder kunnen verbeteren. Het inzetten van KWA-professionals als externe (lead)auditor vergroot de objectiviteit van audits. Vanuit hun kennis van de specifieke processen en risico’s, leidt hun frisse blik in de praktijk tot effectieve, verrassende en sterk verbeterende maatregelen.

Breed werkveld
Het brede werkveld van KWA zorgt ervoor dat we op (vrijwel) alle disciplines van kwaliteit, arbo, milieu, veiligheid en energie ondersteuning kunnen bieden. De HLS (High Level Structure) en de diverse normen, zoals ISO 9001 (kwaliteit), OHSAS 18001/ISO 45001 (arbo), ISO 14001 (milieu), ISO 50001 (energie), ISO19600 (compliance), ISO22000 (voedselveiligheid), ISO31000 (risicomanagement) zijn een greep uit onze kennis. Daarnaast houden we ons bezig met veiligheidsbeheerssystemen (VBS), de CO2-prestatieladder, MVO-prestatielader en Veiligheidsladder.

Invulling op maat
De invulling van onze kennis kan zowel vanuit de rol van specialist als vanuit de rol van procesbegeleider. De inzet is daarbij op projectbasis (afgebakende taak), op interim-basis ((tijdelijke) invulling taken) of als outscourcing (volledige ontzorging). Welke invulling bij uw bedrijf ook past, onze specialisten werken altijd nauw samen met uw eigen medewerkers, om betrokkenheid te creëren en benodigde kennis in uw eigen organisatie op te bouwen. Want ook na het afronden van onze taken moet u zelfstandig volgens de verbeterde werkwijze kunnen werken.

Betrokken adviseurs
Jan van Pelt
Managementsystemen en auditing

Tel.: 0334221381

E-mail: jvp@kwa.nl

Linda Gentner
Procesbegeleiding en auditing

Tel.: 0334221372

E-mail: lge@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Risicomanagement

‘Regeren is vooruit kijken’. Dat geldt voor de gebruikelijk bedrijfsvoering, maar zeker ook voor bedreigingen.