Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Senior adviseur

André Lokhorst

Bodemsanering  - Herontwikkeling

Profiel

KWA is een geweldig bedrijf en sinds januari 2017 mag ik hier directeur van zijn. Voor een directeur verveelt onze organisatie nooit. Daar zorgen de ruim 60 professionals wel voor. Als algemeen directeur heb ik een veelzijdige taak van bestuurlijk, juridisch, financieel, HRM tot facilitaire zaken.

Onze adviseurs opereren volledig zelfstandig. Zorgen voor ondersteuning, verbinding, kwaliteitsborging, opleiding en niet te vergeten leuke, sociale activiteiten is dan nodig. Ons gezamenlijke doel is het verder helpen van onze klanten. Als onze klanten het goed doen, profiteren wij daar als bedrijf uiteindelijk ook van.

Ons gezamenlijk doel is het verder helpen van onze klanten

Specialismen

Naast het directeurschap ben ik ook senior adviseur. Mijn jarenlange advieservaring op de vakgebieden bodem, bouwkunde, ruimtelijke ordening en milieu, zet ik het liefst in op integrale projecten waar verandering een rol speelt (bestemmingswijziging, nieuwbouw).

Ik heb veel specifieke kennis van diverse milieuaspecten, zoals bodem, flora/fauna, archeologie en water. Dit combineer ik met de helikopterview van een projectmanager. Hierdoor ben ik in staat complexe, integrale ontwikkelingsprojecten tot aan het eind toe te realiseren voor mijn klanten.

Bekijk ook: