(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Strategische advisering

Strategische advisering gaat verder dan het presenteren van resultaten of het uitvoeren van een (kortlopend) project. Strategisch meedenken over plannen en/of oplossingen voor vraagstukken vergt een brede en deskundige (onafhankelijke) kijk.

Strategische advisering gaat verder dan het presenteren van resultaten of het uitvoeren van een (kortlopend) project. Strategisch meedenken over plannen en/of oplossingen voor vraagstukken vergt een brede en deskundige (onafhankelijke) kijk. Onze brede expertise zorgt voor keuzes met de hoogste efficiency en een lange-termijn-visie.

Specialistische sparringpartner
Voor bedrijven is het vaak ondoenlijk om voldoende kennis op peil te houden van zaken die, direct dan wel zijdelings, te maken hebben met de bedrijfsvoering of omgevingsaspecten. Een deskundige van KWA biedt dan uitkomst, omdat daar niet alleen de directe kennis zit, maar ook de bredere blik op de materie. Een voorbeeld hiervan zijn bodemsaneringen, waarvan de kosten vaak hoog zijn en sterk verschillen in de markt. Door in een saneringstraject de juiste keuzes te maken - of verkeerde keuzes tijdig te onderkennen - worden kosten bespaard.

Lange termijn
Strategische advisering is in feite een blik op de lange(re) termijn. Wat zijn de keuzes en mogelijkheden voor een bedrijf en vooral ook, wat zijn de aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Naast de technisch inhoudelijke kennis, kent KWA de wet- en regelgeving en de ontwikkeling daarvan. Een belangrijk aspect, want de omgevingsaspecten worden voor bedrijven steeds belangrijker om mee te nemen in de toekomstplannen.

Second opinion
Het verzorgen van een ‘second opinion’ ziet KWA eveneens als strategische advisering. Zijn onderzoeken van derden op de juiste wijze uitgevoerd en klopt de interpretatie? Zeker bij (grote) investeringen of projecten zijn de goede uitgangspunten erg belangrijk. KWA is volledig onafhankelijk van leveranciers en technieken, dus heeft altijd een objectieve kijk op oplossingsrichtingen.

Betrokken adviseurs
Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

André Lokhorst
Bodem en ruimtelijke ordening

Tel.: 0334221323

E-mail: al@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...